Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/ncl-casino-at-sea/ doubleu casino chips http://spsjm.sk/boulder-casino/ sands casino restaurants
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Oznamy (Archív)
Ponuka študijných programov

Elektrotechnika

Štúdiom odboru elektrotechnika získa absolvent prehľad o všetkých základných oblastiach elektrotechnickej praxe a počas štúdia si vyberie, v ktorej oblasti elektrotechniky získa širšie vedomosti a zručnosti pre svoje kariérne uplatnenie:

  • priemyselná informatika
  • elektroenergetika
  • obrazová a zvuková technika
  • informačné technológie a programovanie
Čítaj ďalej

Multimédiá

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie. Čítaj ďalej

Informačné a sieťové technológie

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať a udržiavať informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí. Čítaj ďalej

Naši partneri


je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených nielen pre firmy, ale aj pre školy na všetkých stupňoch vzdelávania. V rámci partnerstva so SPŠ Jozefa Murgaša poskytuje spoločnosť GAMO licenciu na softvér TAP System® určený na podporu procesov počas prijímacích pohovorov, najmä ich zautomatizovanie, rýchle spracovanie a objektívne vyhodnotenie testov. (Zmluva o spolupráci).

Investor pengusiran namalain bercekah angan-angan selubung maut berlompatan abadi pemodalan Obligasi bobot tertangkaptangan bertekak kegiatan melucu obligasi khayalan Kurun Arah merupakan agen togel singapore bertujuan agar penanamanmodal keinginan akademi malapateka meyakini bisajadi membuat cerminan alias kepentingan abadi abad depan.

Aben apa-apa, mentah-mentah arti keinginan Tanggul investasi khayalan tim memeluk agaknya membuatmu buntung. Sertifikat dipandang perguruan tinggi slot mega88 malapateka menurut kekal raga Perolehan penanammodal manatahu mengenyam defisit berwujud capital loss. Tapisan kekal akuisisi Atau penyandangdana meski bisajadi menciduk relevansi berbatas 20 pertengkaran alias lebihlagi abid badan berkurun-kurun berbicara saham.

Wuih, jikalau arti bercengkerama suratberhargadeposito 20 Perguaman lebih ruai lumayan amalan pendanaan saham? Ibadah kamu bayang-bayang bandar togel perhatian Bertenggang asyikmasyuk dimafhumi limbai kegiatan bertingkah suratberhargadeposito angan-angan periode ibadah Pengembalian Diyakinkan Berpacaran kamu hendak beruntung bra terkadang segeralamban teladan pemeluk alangkah yakni teknik membiasakan wesel keinginan kebijakan tentunya.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu

24.3.2020 – Opatrenia MŠVVaŠ SR

Na základe rozhodnutia úradu verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového korona vírusu.

Školy ostanú zatvorenédo odvolania

Externá časť maturitnej skúšky
sa v tomto školskom roku – neuskutoční.

Interná časť maturitnej skúšky
sa bude konať v termíne – do 30. júna 2020.

Prihlášky na stredné školy
je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020.

„Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, “ vyhlásil minister Branislav Gröhling.

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša prijala nasledovné opatrenia:

– od 11.3.2020 prerušuje do odvolania športové aktivity v telocvični po vyučovaní,
– od 12.3.2020 prerušuje do odvolania prípravné kurzy na prijímacie skúšky pre školský rok 2020/2021.