Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Oznamy
Archív oznamov
Archív oznamov
Plán na aktuálny mesiac
 • Plán činností na september 2016
  Plán činností na september 2016
  20. september 2016 od
  Plán činností na september 2016 Termín Činnosť 5.9.2016 Slávnostné otvorenie šk. roka 2016/2017 7.9.2016 Pilotný umelecko-vzdelávací projekt pre študentov ZŠ  a SŠ Zodpovedná: PaedDr. Búryová 8.-9.9.2016 Mimoriadny...
  Viac
Aktuality
Rýchle menu
Rozvrh hodín   Žiacka knižka
Web Mail         Suplovanie
CISCO     Objednanie stravy
Edu Page        Facebook
Naši partneri:


je partnerom s overenými skúsenosťami v poskytovaní IT riešení určených nielen pre firmy, ale aj pre školy na všetkých stupňoch vzdelávania. V rámci partnerstva so SPŠ Jozefa Murgaša poskytuje spoločnosť GAMO licenciu na softvér TAP System® určený na podporu procesov počas prijímacích pohovorov, najmä ich zautomatizovanie, rýchle spracovanie a objektívne vyhodnotenie testov.
Projekty:

Ponúkame študíjné programy

Elektrotechnika

Štúdiom odboru elektrotechnika získa absolvent prehľad o všetkých základných oblastiach elektrotechnickej praxe a počas štúdia si vyberie, v ktorej oblasti elektrotechniky získa širšie vedomosti a zručnosti pre svoje kariérne uplatnenie:

 • priemyselná informatika
 • elektroenergetika
 • obrazová a zvuková technika
 • informačné technológie a programovanie
Čítaj ďalej

Multimédiá

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, je spôsobilý sa uplatniť v komerčnej sfére v grafických, reklamných, reprodukčných, hudobných, rozhlasových a televíznych štúdiách, vo filme, pri tvorbe publikácií, materiálov pre e-learning a virtuálne vzdelávanie. Čítaj ďalej

Informačné a sieťové technológie

Počas štúdia sa žiak naučí využívať multimediálne zariadenia, ovládať technickú obsluhu PC, konfigurovať, inštalovať a udržiavať informačné, sieťové a serverové systémy, naučí sa pracovať s operačnými systémami, využívať diagnostické postupy pri odstraňovaní porúch v oblasti hardwaru, softwaru a počítačových sietí. Čítaj ďalej

Posledné články

Google mapa


Zväčšiť mapu
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Fax: +421 48 47 23 322
Web: http://spsjm.sk
Email: spsjm(at)spsjm.sk