Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Olympiáda v nemeckom jazyku

Olympiáda v nemeckom jazyku

 

Dňa 16.11.2018 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si svoje vedomosti a zručnosti z nemeckého jazyka v písomnej a ústnej časti súťaže.

Písomná časť pozostávala z posluchu a čítania s porozumením ako aj tiež z testu, ktorý mal preveriť vedomostné znalosti žiakov z oblasti lexiky, morfológie, syntaxu a štylistiky. Žiaci, ktorí sa dostali do ústnej časti, museli dosiahnuť v písomnej časti viac ako 50%. Z desiatich zúčastnených žiakov sa to podarilo siedmim (T. Kšenzuliak, Daniel Juhász, Stanislav Babčan, Denis Želiezka, Kristián Tomahogh a Ondrej Magna), čo považujeme za úspech vzhľadom na náročnosť úloh a výučbu nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka na škole.

V ústnej časti mali žiaci vytvoriť príbeh k obrázku, prípadne ho opísať a vyjadriť sa k témam: „Mesto/ Doprava, Média/ Zábava. Dovolíme si tvrdiť, že žiaci preukázali výborné rečové znalosti, ba dokonca sme mali slzy na krajíčku vďaka ich vtipným príbehom a nápadom, ktorými sršali.

Školská komisia pre ONJ 2018/ 2019 rozhodla, že tohtoročným víťazom Olympiády v nemeckom jazyku je Tomáš Kšenzuliak z II.D triedy. Na druhom mieste sa umiestnil Stanislav Babčan z III.D triedy a tretie miesto obsadil Daniel Juhász z III.D triedy.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme a výhercom gratulujeme. Veríme, že Tomáš Kšenzuliak a Stanislav Babčan nás budú úspešne reprezentovať na 29. roč. okresného kola ONJ.

Mgr. Patrícia Richterová

predsedníčka školského kola ONJ

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu