Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie d casino las vegas hard rock casino tampa florida empire casino online rising sun indiana casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Archiv pre január 2014

Plán riadnych zasadnutí pedagogických porád v šk. roku 2013/14

Plán riadnych zasadnutí pedagogických porád  v šk. roku 2013/14

Plán riadnych zasadnutí pedagogických porád v šk. roku 2013/14   Termín: 30.8.2013 – 9,00 hod. Zadelenie žiakov do tried,zásady triednej dokumentácie, školský poriadok, plán práce, pracovný poriadok Poznámka: Termín: 9.10.2013 – 14,45 hod. Správa o výchovno- vzdelávacích výsledkoch školy za šk.rok 2012/13, žiaci so špeciálnymi výchovno – […]

Čítaj ďalej
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu