Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie jackpot party casino free kingston casino pensacola casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Archiv pre marec 2017

Kritéria na prijímacie pohovory 2017/2018

Čítaj ďalej

Exkurzia v UAKOM BB

Exkurzia v UAKOM BB

Exkurzia v UAKOM BB Dňa 22.2. a 23.2.2017 sa tretiaci – sieťari zúčastnili exkurzie na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Vhodným spôsobom sme tu doplnili obsah vyučovaných predmetov sieťové a serverové technológie. Pracovníci UAKOM UMB nám ukázali a podali odborný výklad k serverovým a komunikačným technológiám, prevádzkovaným v priestoroch Univerzity Mateja Bella […]

Čítaj ďalej

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša uzatvorila s firmou GAMO, a.s. Zmluvu o spolupráci.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša uzatvorila s firmou GAMO, a.s. Zmluvu o spolupráci.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša uzatvorila s firmou GAMO, a.s. Zmluvu o spolupráci.   Predmetom spolupráce je rozvoj stredoškolského odborného vzdelávania v študijných odboroch 2675 M  Elektrotechnika, 2694 M Informačné a sieťové technológie, 3957 M Multimédiá.  Ďalej pôjde o vedecko-výskumnú a vývojovú činnosť a ostatné oblasti spoločného záujmu. Spolupráca bude […]

Čítaj ďalej

UPP Praha exkurzia

UPP Praha exkurzia

Exkurzia v UPP Praha Minulý školský rok sme zakončili úžasnou exkurziou v Prahe. Nápad skrsol pri četovaní s pánom Mirom Gálom (http://www.imdb.com/name/nm1878596/), mojim absolventom, dnes supervízorom vo firme UPP a hrdým nositeľom ceny Emmy za filmové efekty. Predvádzal svoje práce z minulého obdobia: https://www.youtube.com/watch?v=WCglDtyQytQ a popri tom spomenul, aby sme sa aj […]

Čítaj ďalej

Súťaž Matematický klokan

Súťaž Matematický klokan

POZOR! SÚŤAŽ MATEMATICKÝ KLOKAN! Už najbližší pondelok, 20.3.2017, počas 2. a 3. vyučovacej hodiny očakávame v  aule všetkých prihlásených študentov. Súťažiť budú v dvoch vekových kategóriách: KADET (študenti 1. a 2. ročníkov) a JUNIOR (študenti 3. a 4. ročníkov). Stretneme sa už o 8.45 hod. pred aulou. Kto by náhodou zabudol, či sa […]

Čítaj ďalej

Plán činnosti na marec 2017

Plán činnosti na marec 2017

Plán činnosti na marec 2017 Termín Činnosť Zodpovední 6.3.2017 Porada predsedov odborných predmetov PK Ing. Kordík 6.3.2017 VVLK – Tatranská Lomnica 1.E a 1.F Mgr. Mikuštiak Mgr. Hrubala Mgr. Schlank Mgr. Vinarčík Mgr. Kalcoková Mgr. Drienovský 7.3.2017 POPULAS II.  Projekt – Žilinská univerzita Ing. Krupárová 8.3.2017 SOČ […]

Čítaj ďalej

Súťaž v 3D modelovaní CINEMA MOST

Súťaž v 3D modelovaní CINEMA MOST

Súťaž v 3D modelovaní CINEMA MOST „Spoločnosť Digital Media s.r.o. v spolupráci s firmou MAXON, výrobcom populárneho 3D modelovacieho, animačného a vizualizačného nástroje CINEMA 4D, vyhlásila pre školský rok 2015/2016 súťaž Virtual Reality Cup 2016 pre študentov a školy, zapojené do programu CINEMA 4D Academy. Zadanie súťaže […]

Čítaj ďalej
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu