Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

ALBERT STYK (1931 – 2018) – bývalý riaditeľ školy

ALBERT STYK (1931 – 2018) – bývalý riaditeľ školy

Druhý januárový týždeň, sme dostali smutnú správu o úmrtí bývalého kolegu a riaditeľa školy.

ALBERT STYK (1931 – 2018)
Albert Styk 2013

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás 8. januára 2018 navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, priateľ, pán profesor ALBERT STYK, narodený v Liptovských Revúcach 29. apríla 1931.

Albert Styk bol riaditeľom Strednej priemyselnej školy spojovej techniky v rokoch 1962 – 1970.

Vyrástol na Slovensku, vzdelanie dostal v Levoči, Ružomberku, na Vysokej škole Pedagogickej v Bratislave, kde študoval chémiu a biológiu. Po štúdiách vyučoval v Brezne, neskôr bol školským inšpektorom v Banskej Bystrici a nakoniec riaditeľom Spojovej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v BB.

V roku 1969 škola oslávila 50. výročie založenia školy otvorením novovybudovanej školy v parku, tiež jej premenovaním na SPŠ Jozefa Murgaša. Bol to veľký úspech v tom čase vložiť do názvu jeho meno. Počas jeho pôsobenia bola založená známa hudobná skupina, ktorá vzorne reprezentovala školu. Nadviazali spoluprácu s podobnou školou v Maďarsku, odkiaľ získavali i mnohé zariadenia do laboratórií.

V roku 1970, období veľkej emigrácie odišiel so svojou rodinou do Kanady, kde už v júni 1971 našiel priliehavé zamestnanie na „University of Calgary“ v svojom poli chémie ako laboratórny asistent, ktoré neskôr doplňoval i vedením a vyučovaním laboratórií. Tam si vzorne odpracoval vyše 25 rokov, pokiaľ neodišiel do penzie. Na dôchodok odišiel do Vancouveru, Britskej Kolumbie, kde žil 23 rokov.

Albert Styk 2013

Hoci vzdialený od svojej pôvodnej vlasti, Slovensko zostalo vždy vlasťou v jeho srdci. Mal ho veľmi rád, stále sa zaujímal o nové dianie či správy a tešil sa z jeho úspechov.

Albert zanecháva manželku Martu, syna Igora, dcéru Danu, nevestu Luciu, vnučku Dominiku a na Slovensku brata Jana s manželkou Evou.

Nech odpočíva v pokoji. S láskou na neho spomíname.

Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu