Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Beseda SOI

Beseda SOI

 

V rámci predmetu Finančná gramotnosť minulý týždeň na našej škole prebiehali prednášky inšpektorov Mgr. J. Tkáčika a Ing. M. Krajčiho z Inšpektorátu SOI v Banskej Bystrici. Ing. A. Veselovská dohodla s pani vedúcou OVD Ing. B. Debnárovou prednášku spojenú s besedou, a to besedou preto, lebo sme mohli hneď klásť otázky, ktoré nás zaujímajú a ktoré prináša život. Veď každý z nás je v konečnom dôsledku spotrebiteľom. A práve táto organizácia s názvom SOI, „stráži“ potreby a práva nás spotrebiteľov. Je dôležité, aby sme vedeli, aké sú v zmysle legislatívy naše práva, ale samozrejme na druhej strane aj povinnosti.

logo

Dozvedeli sme veľa o poslaní tejto užitočnej inštitúcii. V rámci týchto stretnutí sme sa oboznámili pre nás s novými pojmami, ako sú nekalé obchodné praktiky, aké sú povinné náležitosti daňového dokladu, tiež sme sa dozvedeli, ako sa správať pri klamlivých a agresívnych praktikách obchodníkov, o alternatívnych riešeniach sporov a pod. Samozrejme nemôžeme všetkých predávajúch podozrievať, lebo ani všetci kupujúci nie sú ideáni.

Už budeme vedieť, čo robiť, ak sa na výrobku prejaví vada. Kedy máme právo reklamovať kúpený vadný tovar. V ktorých prípadoch máme právo na výmenu výrobku, prípadne právo na vrátenie peňazí. Už vieme, že predajca nám nemôže upierať práva spotrebiteľa. Okrem iných zákonov, predpisov a vyhlášok tu platí Občiansky zákonník.

Dozvedeli sme sa, že platia rôzne režimy reklamácií. Záleží na tom, v ktorom teritóriu sme si tovar kúpili a tiež, keby po kúpe ho reklamujeme. Je dôležité, či ide o predajcov z územia Slovenskej republiky, alebo z iného členského štátu EU, prípadne z tretích krajín.

Nás samozrejme zaujímal nákup nielen v kamennej predajni, ale aj nákup cez internet. Ďalej sme sa dozvedeli, že existuje Európske spotrebiteľské centrum, ako aj dozor trhu u nás. Záleží na tom, o aký trh ide. A to všetko sa učíme na FIG. Nedajú sa spomenúť všetky zaujímavosti, ale určite si pozrieme na stránke SOI systém ECHO – informácie spotrebiteľov o nebezpečenstve niektorých výrobkov.

Ing. A. Veselovská, Filip Šrenkel IV. B


 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu