Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie pendleton casino http://spsjm.sk/tonkawa-hotel-and-casino/ http://spsjm.sk/fantasy-springs-casino-concerts/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Archiv pre temp kategorie

Pokyny k prepracovaniu ŠkVP 2020

Pokyny k prepracovaniu ŠkVP 2020 ŠkVP je potrebné prerobiť do požadovanej formy podľa priloženého vzoru. Zmeny sa týkajú všetkých odborných predmetov, všetkých odborov. Termín odovzdania: 30. 4. 2020 ŠkVP je potrebné odovzdať do daného termínu garantom (IST – Ing. Juhásová, ELE – Ing. Kostolný, PIM – Ing. […]

Čítaj ďalej

Pokyny k vypracovaniu TP a ŠkVP

Pokyny k vypracovaniu TP a ŠkVP Termín odovzdania: 13. 9. 2019 ŠkVP a TP je potrebné odovzdať do daného termínu vedúcemu PK (prípadne koordinátorovi daného predmetu) v elektronickej forme (poslať na školský mail) a TP aj vytlačiť a podpísaný odovzdať vedúcemu PK. Vedúci PK po zozbieraní a […]

Čítaj ďalej
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu