Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/hollywood-casino-grantville-pa/ eldorado casino shreveport la casino arizona talking stick
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Celoštátna prehliadka 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

Celoštátna prehliadka 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti

 

V dňoch 25. až 28. apríla 2017 sa v priestoroch dvoch banskobystrických škôl uskutoční celoštátna prehliadka 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša a Stredná odborná škola Pod Bánošom 80 otvoria svoje brány študentom z celého Slovenska, aby mohli prezentovať svoje vedomosti v sedemnástich kategóriách.

Organizátormi súťaže sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  a Štátny inštitút odborného vzdelávania. Záštitu nad celoštátnym kolom prijal Banskobystrický samosprávny kraj. Projekt SOČ patrí k najvýznamnejším súťažiam svojho druhu a každoročne sa ho zúčastňuje niekoľko tisíc študentov. Členovia jednotlivých hodnotiacich komisií vyberajú víťazov v spoločenskovedných, prírodovedných i technických odboroch.

Okrem toho, že nadaní študenti môžu nadviazať kontakty s rovesníkmi v rámci svojej záujmovej činnosti, majú tiež možnosť stretnúť sa s učiteľmi z vysokých škôl aj s úspešnými profesionálmi v rôznych odboroch. Ich snaha získavať nové poznatky a vedieť ich uplatniť v praxi ich predurčuje na správny výber ďalšieho štúdia i na presadenie v náročnom zamestnaní.

Stredoškolská odborná činnosť dáva priestor vyniknúť talentovaným mladým ľuďom. Sú dôkazom, že naše školstvo sa vyznačuje kvalitným prístupom, inovatívnymi metódami a podnetnými aktivitami. Konkurencia v súťaži bude určite silná, ale o to väčšia bude i motivácia účastníkov umiestniť sa na najvyšších priečkach. Banská Bystrica, srdce Slovenska, sa tak stane na niekoľko dní aj centrom najšikovnejších študentov stredných škôl.

Časový harmonogram 39. ročníka celoštátnej prehliadky SOČ

25.04.2017
do 16:00 príchod členov COK a OHK podľa požiadaviek
17:00 večera v jedálni SPŠ J. Murgaša
18:00 – 21:00 študovanie prác členmi OHK, COK
18:00 návšteva SOŠ pod Bánošom 80
18:30 prvé zasadnutie COK SOČ
26.04.2017
08:00 raňajky COK a OHK podľa požiadaviek
09:00 – 18:00 študovanie prác – členovia OHK a COK
09:30 prijatie COK a OHK primátorom mesta Banská Bystrica v priestoroch Historickej radnice na Nám. SNP 1
11:00 exkurzia v mestskom pivovare URPINER v Banskej Bystrici
12:30 obed COK a OHK
13:30 porada COK a organizátorov
15:00 porada členov COK a OHK
do 14:00 príchod súťažiacich a pedagogického dozoru, prezencia pre všetkých účastníkov na SPŠ J. Murgaša, Hurbanova 6
13:00 – 16:30 exkurzie pre súťažiacich: Múzeum SNP, Stredoslovenské múzeum podľa vopred dohodnutého harmonogramu
16:00 porada organizačného výboru a pedagogického dozoru
17:00 – 18:00 večera: Košický Žilinský a Bratislavský kraj – jedáleň SOŠ pod Bánošom, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Prešovský kraj –  jedáleň SPŠ J. Murgaša
18:30 presun na slávnostné otvorenie CP SOČ,  Aula SZÚ Bernolákova ul., mestská časť Radvaň
19:00 slávnostné otvorenie 39. ročníka celoštátnej prehliadky SOČ v Aule SZÚ , Bernolákova ul.,  mestská časť Radvaň
20:30 odchod súťažiacich
22:00 večierka pre žiakov
27.04.2017
06:30 – 07:30 raňajky: Košický Žilinský a Bratislavský kraj – jedáleň SOŠ pod Bánošom, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Prešovský kraj – jedáleň SPŠ J. Murgaša
07:15 presun žiakov na obhajoby z miesta ubytovania na SPŠ J. Murgaša a SOŠ pod Bánošom 80 (odbory 02, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 – SPŠ J. Murgaša) odbory (01, 03, 05, 07, 08, 15 – SOŠ pod Bánošom 80)
08:00 – 14:00 obhajoby prác
12:00 – 14:00 obed pre súťažiacich a OHK podľa mesta obhajob
do 14:30 odovzdanie výsledkov
do 15:00 diskusia po odboroch
17:00 – 18:15 večera: Košický Žilinský a Bratislavský kraj – jedáleň SOŠ pod Bánošom, Banskobystrický, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský a Prešovský kraj – jedáleň SPŠ J. Murgaša
18:30 presun na slávnostne vyhlásenie výsledkov v Aule SZÚ, Bernolákova ul., mestská časť Radvaň
19:00 slávnostné vyhodnotenie 39. ročníka SOČ v Aule SZÚ , Bernolákova ul.,  mestská časť Radvaň
21:30 presun COK, OHK, organizačného výboru, na vyhodnotenie CP SOČ
22:00 vyhodnotenie priebehu 39. ročníka SOČ – COK, OHK,  realizačný tím, hostia
28.04.2017
08:00 – 09:00 raňajky: Košický Žilinský a Bratislavský kraj – jedáleň SOŠ pod Bánošom, Banskobystrický, Trenčiansky , Nitriansky, Trnavský a Prešovský kraj – jedáleň SPŠ J. Murgaša, balíček na cestu
09:00 – 10:00 odchod účastníkov CP SOČ

 

Dokument Dátum publikácie Na stiahnutie
Časový harmonogram 20.4.2017 Stiahni PDF
Elektronická publikácia 20.4.2017 Stiahni PDF
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu