Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie silver oak casino no deposit bonus codes las vegas casino free games soboba casino bus schedule http://spsjm.sk/spirit-mountain-casino-buffet/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

CELOŠTÁTNE KOLO 29. ROČNÍKA OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

CELOŠTÁTNE KOLO 29. ROČNÍKA OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

 

Dňa 18. 03. 2019 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo 29. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentoval Tomáš Kšenzuliak, žiak II.D triedy, korý sa stal úspešným riešiteľom tohto kola. Tomáš sa umiestnil na piatom mieste v kategórii 2D. Nakoľko sa nemecký jazyk vyučuje na našej škole ako druhý cudzí jazyk, o to radostnejšie sme prijali túto správu. Tomášovi blahoželáme a prajeme mu, aby v ďalšom kole 30. ročníka ONJ dosiahol minimálne také výsledky ako to bolo v tomto.


Mgr. Patrícia Richterová a predmetová komisia cudzích jazykov

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu