Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Cesty Murgašákov za umením

Cesty Murgašákov za umením

Nedávno sa naši Murgašáci zúčastnili viacerých podujatí, ktoré rozvíjali ich umelecké cítenie v rôznych oblastiach.

Žiaci 3.B absolvovali lektorovanú prednášku v Literárnom a hudobnom múzeu, sídliacom v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. Téma naturizmu je nielen aktuálnou súčasťou ich osnov, ale aj nášho kraja. Prednáška bola zameraná hlavne na Františka Švantnera, Margitu Figuli a Ľuda Ondrejova, osobnosti výraznejšie späté s Banskou Bystricou a jej okolím. Žiaci si zopakovali svoje vedomosti a dozvedeli sa mnoho nových informácií. Prednáška bola koncipovaná zaujímavo a hravo. Hovorené slovo bolo vystriedané video ukážkami a interaktívnym zapojením žiakov do diskusie. Milan Bardiovský mal dokonca možnosť prečítať spolužiakom úryvok z diela Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia, ktorým uzavrel celú akciu a zdôraznil typické prvky naturizmu v literatúre.

Žiaci 1.E navštívili Stredoslovenskú galériu v pobočke v Bethlenovom dome, kde sa zúčastnili dvoch zaujímavých tvorivých dielní zameraných na fotografické techniky. V rámci Camery obscury sa ocitli v improvizovanom fotoateliéri, pričom sa pokúsili zachytiť obraz na fotografický papier technikou známou už niekoľko storočí pred naším letopočtom. Svoje fotky, získané v centre mesta, si následne vyvolali pomocou vody, vývojky a ustaľovača. Okrem toho si vyskúšali aj experiment so zachytávaním obrazu priamo na fotografický papier. Vytvorili tieňové kompozície poukladaním priesvitných predmetov na neexponovaný fotopapier a vzniknuté fotky si vyvolali takisto klasickým spôsobom.

Obidve akcie mali úspech a pútavou formou obohatili tradičné vyučovanie. Je pravdepodobné, že do Literárneho a hudobného múzea i Stredoslovenskej galérie sa opäť radi vrátime.

Mgr. Marek Zákopčan

 


Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu