Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/valley-forge-casino/ venetian casino las vegas http://spsjm.sk/excalibur-casino-las-vegas/ mega7s casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Cesty Murgašákov za umením

Cesty Murgašákov za umením

Nedávno sa naši Murgašáci zúčastnili viacerých podujatí, ktoré rozvíjali ich umelecké cítenie v rôznych oblastiach.

Žiaci 3.B absolvovali lektorovanú prednášku v Literárnom a hudobnom múzeu, sídliacom v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice. Téma naturizmu je nielen aktuálnou súčasťou ich osnov, ale aj nášho kraja. Prednáška bola zameraná hlavne na Františka Švantnera, Margitu Figuli a Ľuda Ondrejova, osobnosti výraznejšie späté s Banskou Bystricou a jej okolím. Žiaci si zopakovali svoje vedomosti a dozvedeli sa mnoho nových informácií. Prednáška bola koncipovaná zaujímavo a hravo. Hovorené slovo bolo vystriedané video ukážkami a interaktívnym zapojením žiakov do diskusie. Milan Bardiovský mal dokonca možnosť prečítať spolužiakom úryvok z diela Dobroslava Chrobáka Drak sa vracia, ktorým uzavrel celú akciu a zdôraznil typické prvky naturizmu v literatúre.

Žiaci 1.E navštívili Stredoslovenskú galériu v pobočke v Bethlenovom dome, kde sa zúčastnili dvoch zaujímavých tvorivých dielní zameraných na fotografické techniky. V rámci Camery obscury sa ocitli v improvizovanom fotoateliéri, pričom sa pokúsili zachytiť obraz na fotografický papier technikou známou už niekoľko storočí pred naším letopočtom. Svoje fotky, získané v centre mesta, si následne vyvolali pomocou vody, vývojky a ustaľovača. Okrem toho si vyskúšali aj experiment so zachytávaním obrazu priamo na fotografický papier. Vytvorili tieňové kompozície poukladaním priesvitných predmetov na neexponovaný fotopapier a vzniknuté fotky si vyvolali takisto klasickým spôsobom.

Obidve akcie mali úspech a pútavou formou obohatili tradičné vyučovanie. Je pravdepodobné, že do Literárneho a hudobného múzea i Stredoslovenskej galérie sa opäť radi vrátime.

Mgr. Marek Zákopčan

 


Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu