Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Činnosť kreatívneho audio–video krúžku

Činnosť kreatívneho audio–video krúžku

Kreatívny audio–video krúžok v tomto roku pripravil viacero rozhlasových a televíznych relácií a reportáží. Zároveň sa podieľa na príprave školského televízneho a rozhlasového vysielania, ako aj na spolupráci s regionálnou televíziou Hronka. Pozrite si, čo všetko sme za pár mesiacov vytrvorili.

Reportáž z helloweenskej akcie na našej škole

Exkurzia v televízií Hronka

Pozrite si aj pekný vianočný film. Video vzniklo ako ročníkový projekt z predmetu Video, 2. ročnik Multimédií na SPŠJM

Onedlho sa môžete tešiť na hodinový záznam jubilejného 10. ročníka Murgaška má talent.

Posledné články

Google mapa


Zväčšiť mapu
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312