Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Čitáreň

Čitáreň

 

V stredu 24. októbra sa v priestoroch klubovne SPŠ Jozefa Murgaša uskutočnila akcia s názvom Čitáreň. Myšlienka uctiť si Medzinárodný deň školských knižníc podujatím zameraným na podporu čítania mládeže sa stretol s veľkým záujmom. Počas šiestich vyučovacích hodín si s knihou v ruke spríjemnilo vyučovanie takmer 100 žiakov. Na začiatku každej hodiny pozvaný hosť prečítal ukážku z knihy, ktorú si sám zvolil. Chlapci a dievčatá tak mali možnosť oboznámiť sa napr. s poéziou Jána Štrassera a Petra Papša či prózou Dušana Dušeka alebo Roalda Dahla. Následne sa popri pití čaju a malom občerstvení venovali samostatnému čítaniu. Knihy si buď doniesli, alebo si vybrali z ponuky odporúčaného čítania ich učiteľov a učiteliek. Organizátori akcie Mgr. Martina Kalčoková a Mgr. Marek Zákopčan (spolu s asistentmi Lukášom Kulišiakom z 1.B a Denisom Javoříkom zo 4.F) boli veľmi spokojní s priebehom akcie a radi by pokračovali v novej tradícii pravidelne. Poďakovanie patrí vedeniu školy a rodičovskej rade za pomoc pri realizácii akcie a osobitne aj čítajúcim hosťom – PaedDr. Soni Chrenkovej, Mgr. Martine Kotočovej, Matúšovi Majlingovi z 3.E a slečne praktikantke Paťke.

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu