Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/tulalip-casino-entertainment/ ak chin casino riversweeps online casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Databázová olympiáda preverila znalosť jazyka SQL

Databázová olympiáda preverila znalosť jazyka SQL

 

Dňa 6. júna sa konal druhý ročník Databázovej olympiády, ktorú organizoval Ústav informatiky PF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Do súťaže, ktorá prebiehala online, sa zapojilo šesť stredných škôl. Našu školu reprezentovalo päť žiakov tretieho ročníka študijného odboru informačné a sieťové technológie.

Súťaž, ktorá spočívala v konštruovaní SQL dopytov (tzv. SELECT-ov), preverila schopnosť žiakov rozumieť relačnej databáze a využívať jazyk SQL, ktorý umožňuje komunikáciu s databázou, jej správu a získavanie informácií z uložených dát. Súťažiaci museli okrem samotného riešenia a výstupu z programu MySQL popísať aj postup použitý pri riešení úlohy. Počas vypracovávania súťažných úloh naplno využili znalosti nadobudnuté na predmete databázové aplikácie.

Napriek tomu, že úvod súťaže sprevádzali technické problémy, ktoré ubrali z času určeného na vypracovanie súťažných úloh, podarilo sa všetkým súťažiacim umiestniť v prvej tretine výsledkovej listiny. Jaroslav Suja obsadil prvé miesto a získal zaujímavú cenu.

Všetkým súťažiacim blahoželáme k umiestneniu a víťazovi ďakujeme za reprezentáciu školy.

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu