Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie hard rock cafe casino http://spsjm.sk/grand-sirenis-punta-cana-resort-casino--aquagames/ http://spsjm.sk/hard-rock-casino-online/ red rock casino map
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Deň kybernetickej bezpečnosti na SPŠ Jozefa Murgaša

Deň kybernetickej bezpečnosti na SPŠ Jozefa Murgaša

 

Pandémia presunula život do online priestoru. Urýchlila aj tie najodvážnejšie predpovede o používaní internetu a zdôraznila význam kybernetickej bezpečnosti. Dnes viac ako kedykoľvek predtým je dôležité, aby ľudia identifikovali riziká a vedeli účinne reagovať na ohrozenia. Kybernetická bezpečnosť sa preto stala súčasťou modernej spoločnosti závislej na informačných a komunikačných technológiách.

Preto aj Stredné priemyselná škola Jozefa Murgaša zorganizovala pre žiactvo druhého ročníka študijných odborov informačné a sieťové technológie a inteligentné technológie DEŇ KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI, v rámci ktorého sa zúčastnili na sérii prednášok odborníkov v tejto oblasti.

Prvá prednáška pod vedením Mgr. Štefan Agha z firmy Gamo bola zameraná na predstavenie technológie Cisco Meraki. Ide o zariadenie, ktoré umožňuje konfigurovať aj zložité počítačové siete z mobilného zariadenia. Všetko navyše funguje prostredníctvom cloudu, takže sieť je možné spravovať z akéhokoľvek miesta. Keďže žiaci absolvovali časť vzdelávacieho cyklu Cisco NetAcad, získané poznatky umožnili rozšíriť vedomosti o produktoch tejto firmy.

Druhým prednášajúcim bol Karol Suchánek, MBA, odborník, ktorý sa stará o bezpečnosť firiem, držiteľ bezpečnostnej previerky NATO a súdny znalec v oblasti cybersecurity. V rámci prvej prednášky nazvanej 20 krokov k cybersecurity sa žiactvo zoznámilo s pojmami ako ransomware, phishing alebo APT útoky. Pán Suchánek poskytol množstvo cenných rád týkajúcich sa ochrany emailových kont, spôsobu zabezpečenia účtov na sociálnych sieťach či správnej politiky hesiel. Ukázal reálne príklady phishingových a iných kybernetických útokov typu sociálneho inžinierstva a poradil, ako sa ohrozeniam vyhnúť. Medzi prednášajúcim a poslucháčstvom prebiehala živá diskusia. Žiaci ukázali, že disponujú značnými vedomosťami v tejto oblasti a problematika ich zaujíma.

Bonusom pre účastníkov prednášky je skutočnosť, že v priebehu siedmich dní môžu požiadať pána Sucháneka o pomoc pri riešení konkrétnych problémov týkajúcich sa kybernetickej bezpečnosti.

Druhá prednáška nazvaná Etický hacking oboznámila žiakov s prácou a poslaním etických hackerov. Firmy si najímajú etických hackerov, aby našli zraniteľné miesta vo svojich systémoch a aktualizovali chybný softvér, aby nikto iný nemohol použiť rovnaký spôsob na preniknutie do systému. Dormou zaujímavých videoukážok predstavil, čím sa etickí hackeri zaoberajú. Videoprednášky tiež priblížili hranicu medzi neetickým hackingom a etickým hackingom. Žiakov zaujala aj perspektíva kariéry v tejto oblasti.

Záver z celého dňa možno zhrnúť do slov pána Sucháneka: „Naučte sa chodiť v online svete bezpečne a majte súkromie pod kontrolou.“

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu