Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie zone online casino vegas world http://spsjm.sk/online-casino-free-spins/ http://spsjm.sk/taunton-casino/ http://spsjm.sk/blue-water-resort-and-casino/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Deň Multimédií 2017

Deň Multimédií 2017

Pre študenta Adama plynula ďalšia celkom všedná streda, akých sú v živote študenta štvrtého ročníka desiatky. Ráno nezaspať do školy, v škole nezaspať na hodine, užiť si prestávky, v optimálnom prípade zdokonaliť svoj osobný rozvoj vplyvom výchovno-vzdelávacieho procesu.
Nič netušiaci študent Adam kráčal po chodbe školy, keď ho zastavila pani profesorka Vráblová. Slovo dalo slovo a pani profesorka ponúkla Adamovi možnosť zorganizovať školský Deň multimédií. Len mierne zaskočený, čiastočne šokovaný, zato vysoko poctený Adam ponuku prijal. Vzápätí sa dozvedel, že „deň D“ nastane už v najbližší piatok. Niet času otáľať, bolo treba konať. Pružne a operatívne. Po základných inštrukciách od pani profesorky sa s vervou vrhol do práce. Kontaktoval prezentujúcich, zostavoval program, natŕčal každú časť tela, kam by ho prípadne mohla kopnúť múza, aby vymyslel vhodné sofistikované úvodné slovo.
Po dvoch frenetických dňoch mohla paráda začať. Našťastie, Adamovi sa nepodarilo zakoktať, omdlieť, mať hysterický záchvat, ani výpadok pamäti. Dokonca ani vlasy mu nestáli kade tade. Prezentujúci sa pripravili zodpovedne a bez najmenších problémov predviedli spolužiakom svoje špičkové práce. Veríme, že ich to posunulo v získavaní nových vedomostí a zručností.
1. ročník zastupovali prezentáciami z PUZ študenti Juraj Dubovec a Lenka Holčíková, s Photoshopom pracoval Ján Kučera, s Illustrátorom zasa Tomáš Kubica. Ani v 2. ročníku nechýbali prezentácie z PUZ, predstavili ich Zuzka Švarcová, Samuel Gocník a Melánia Ďuríková
V 2. ročníku malo zastúpenie i modelovanie v prácach Martina Stankoviča a Martina Sameka. Zostrih ročníkových projektov webových stránok prezentoval Denis Javořík a video študenti Dorota Demčáková, Adam Ivan Kriška, o zostrih sa postarali Patrik Bucko a Milan Gregor.
Na Dni Multimédií 2017 boli zastúpení tiež študenti 3. ročníka, a to z modelovania Adrián Gallo, zaujímavým a nápaditým zostrihom ročníkových projektov z predmetu WEB 3. ročník sa predstavil Jakub Šťavina, nezaostávala za ním ani práca z predmetu Audio, ktorú zostavili študenti Martin Kováčik, Dominik Slavkovský, o zostrih sa postaral Viliam Brodniansky.
Deň plný zaujímavých študentských prác zavŕšil absolvent Multimédií a čerstvý vysokoškolák Martin Bako. Podelil sa so skúsenosťami s vlastnou multimediálnou tvorbou, pripravil ukážky ohromujúcich maturitných prác svojich spolužiakov, poskytol dobré rady a tipy mladším. Veľmi cenná informácia bola o obrovských výhodách, ktoré mu poskytuje kvalitné vzdelanie a bohaté portfólio prác postupne vytvárané počas štúdia na Murgaške jednak medzi VŠ študentmi a jednak pri získavaní dobre plateného zamestnania popri VŠ štúdiu.
Vďaka patrí všetkým prednášajúcim za zodpovedný prístup a kvalitné prezentácie. Nečudo, že študenti, ktorí boli prítomní ako diváci, nevyrušovali, nepískali, nehádzali po prezentujúcich hnilé paradajky, ba naopak, až do konca pozorne počúvali. Odmenili ich búrlivým potleskom a neraz slovami slovami uznania. Prvýkrát boli štvrtáci konfrontovaní s prácou mladších a vyjadrili obavy, či v tej konkurencii čestne obstoja. 
Takže napokon odchádzali všetci, vrátane študenta Adama, s hrejivým pocitom. Dovidenia o rok.
Zatiaľ nás sledujte na FB, chystáme čoskoro vlastnú stránku.
https://www.facebook.com/MiMspsjm/

Adam Bazala IV.E

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu