Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Deň učiteľov

Deň učiteľov

 

“Jeden deň s dobrým učiteľom je viac ako tisíc dní usilovného samoštúdia.”

J.A. Komenský

Ján Amos Komenský tvrdil, že dobrá škola robí človeka lepším. Čo však robí dobrú školu? Sú to predovšetkým pedagógovia, ktorí sa dennodenne snažia vychovávať stovky mladých ľudí a pripraviť ich tak na neľahkú cestu životom. Dnes spolu oslavujeme Deň učiteľov. Deň všetkých tých, bez ktorých by sa iba ťažko budovala naša budúcnosť. Každý deň učitelia siahajú na dno svojich síl, aby ukázali správnu cestu svojim žiakom. Preto by sme chceli využiť dnešný deň a poďakovať sa vám všetkým v mene študentov Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Je obdivuhodné, ako dokážete neustále napĺňať Komenského odkaz. Ďakujeme vám za všetky hodiny strávené s nami, aj keď to možno niekedy nie je ideálne. Chceli by sme vám poďakovať za vašu ochotu naučiť nás niečo nové, pomáhať nám zdolávať prekážky, či usmerňovať nás tým správnym smerom. Práca učiteľa je namáhavá, vyčerpávajúca, často demotivujúca. Veríme však, že keď sa pozriete smerom dozadu, alebo ostanete v prítomnosti, nájdete v nej stovky dôvodov prečo ju vykonávať ďalej. Tie stovky dôvodov sme práve my, vaši žiaci a naše príbehy, ktoré sú z veľkej miery úspešné najmä vďaka vám. Vaša práca vyžaduje veľa znalostí, trpezlivosti, dobroty a porozumenia. Prináša však i radosť a veľa pekných spomienok. Chceli by sme vám teda z úprimného srdca zaželať, aby tie ťažké chvíle z vašej práce zmizli, a aby tých pekných bolo zase čo najviac. Do vášho osobného ale aj pracovného života všetko najlepšie, veľa zdravia, odhodlania a porozumenia, radosti a dôvodov na úsmev.

S úctou,

Denis Javořík

Žiacka školská rada

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu