Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie casino matrix http://spsjm.sk/glen-island-casino/ wizards casino valley forge casino events
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Digitálna koalícia

Digitálna koalícia

 

Predstavitelia vlády a významné osobnosti z oblasti IKT sa zišli 30.11. a 01.12.2022 pod jednou strechou s jediným cieľom – osláviť piate výročie vzniku a pôsobenia Digitálnej koalície na Slovensku.

Prítomní členovia spoločne zhodnotili výsledky svojej činnosti, a zároveň vytýčili nové strategické priority organizácie do budúcna. Na konferencii nemohla chýbať ani SPŠ Jozefa Murgaša. Diskutovalo sa nielen o aktuálnych výzvach, ktoré so sebou prináša digitalizácia, ale aj o spoločných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu rozvoju Slovenska v tejto oblasti.

Súčasťou slávnostného večera bolo aj odovzdávanie ocenení Digitálna jednotka organizáciám, ktoré v uplynulom období najvýraznejšie prispeli k technologickému pokroku našej krajiny plnením svojich záväzkov v Digitálnej koalícii.

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu