Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Dňa 3. 4. 2014 sa uskutočnila preventívno-bezpečnostná akcia

Dňa 3. 4. 2014 na základe písomnej žiadosti riaditeľky školy uskutočnili na škole pracovníci OKR OR PZ v Banskej Bystrici v súčinnosti s pracovníkmi služobnej kynológie poriadkovej polície OR PZ preventívno – bezpečnostnú akciu zameranú na držbu, prechovávanie, obchodovanie a užívanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov na pôde školy. Akcia, ktorá prebehla neočakávane počas vyučovania mala negatívny výsledok, nebol zaznamenaný pachový záchyt omamných ani psychotropných látok v konkrétnych triedach, ktoré sa na akcii priamo zúčastnili.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu