Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie black hawk casino shawnee ok http://spsjm.sk/no-deposit-real-money-casino/ coachella casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Dobrovolníci z Murgašky

Dobrovolníci z Murgašky

 

Už po piatykrát sa naša škola zúčastnila na aktivitách Týždňa dobrovoľníctva v zariadení DD a DSS Senium na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici. Naši žiaci z I. E triedy vo štvrtok 19. septembra 2019 nešli do školy, ale do tohto zariadenia, kde si svoj domov našli jeho klienti. Tu svojou šikovnosťou pomohli pri úpravách vnútrobloku a záhrady, vyčistili chodníky, zmontovali lavičky pre budúci parčík. Iní sa dobrovoľne prihlásili, že sa budú venovať obyvateľom tohto zariadenia rozhovormi a spoločenským hrám. Iní sa zas pomáhali asistenciou sociálnym pracovníčkam pri športových a iných rehabilitačných činnostiach.

Na záver tejto akcie, mali študenti vyjadriť svoj názor na čas strávený so seniormi a osobami odkázanými na pomoc iných. Z ich vyjadrení vyplýva, že sa tu dobre cítili napriek vekovej a inej bariére a boli veľmi radi, že mohli spoznali nových ľudí a oboznámili sa s ich starosťami. Z ich vyjadrení vyplýva, že sa sem radi prídu opäť.

Ing. A. Veselovská

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu