Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV 2019

 

Dňa 26.09.2019 sme navštívili Štátnu vedeckú knižnicu v Banskej Bystrici, ktorá usporiadala v rámci tohto dňa rozličné podujatia s cieľom upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov. Pracovníci jazykových študovní zdôrazňovali žiakom, že v súčasnosti je potrebné podporovať viacjazyčnosť ako i tiež jazykovú a kultúrnu rozmanitosť.

Žiaci (II.C, III.B) mali možnosť navštíviť študovňu Info USA, kde si vypočuli zaujímavú prednášku o špecifikách americkej kultúry a jazyka. Dozvedeli sa, že táto študovňa je miestom, kde sa môže zastaviť ktokoľvek z nich, kto sa zaujíma o anglický jazyk a americkú kultúru. Toto centrum organizuje tiež rôznorodý program v podobe prednášok, besied a diskusií na rôzne témy, ktoré zverejňuje na svojich webových stránkach. Je to miesto plné kníh, ale aj spoločenských hier, ktoré sa týkajú Spojených štátov amerických. Žiaci si mohli prezrieť množstvo rôznych kníh, ktoré je možné požičať si domov, príp. si z nich vyhľadať potrebné informácie prezenčnou formou. Na záver mali niektorí žiaci možnosť zahrať si nejakú zo spoločenských hier.

Ďalšou zastávkou bola nemecká študovňa pre žiakov, ktorí sa na našej škole učia nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk. Žiaci sa dozvedeli o mnohých vynálezoch pochádzajúcich z Nemecka, mohli si pozrieť knihu, v ktorej ľudia vymenúvajú najkrajšie nemecké slová ako aj časopis vydávaný národnostnou menšinou Karpatskí Nemci. Žiaci boli tiež informovaní o možnostiach zamestnať sa v nemecky hovoriacich krajinách a o potrebe učiť sa nemecký jazyk, pretože na Slovensku pôsobí množstvo rakúskych a nemeckých firiem. Na záver boli pre žiakov pripravené zaujímavé aktivity.

Žiaci s druhým vyučovacím jazykom ruským mali možnosť navštíviť slovanskú študovňu, kde si  vypočuli zaujímavú prezentáciu o ruskom jazyku a ruskej kultúre. Keďže neodmysliteľnou súčasťou ruskej kultúry sú jej rozprávkové seriály, žiaci si pozreli seriál Máša a Medveď. Po pozretí seriálu bolo ich úlohou prerozprávať, čo všetko sa v danom diele seriálu odohralo. Na záver si zaspievali typickú narodeninovú „pjesenku“(Krokodíl Géňa) a nazreli do ruských, poľských a ukrajinských kníh.

Mgr. Martin Hrubala, Mgr. Patrícia Richterová, Mgr. Ján VinarčíkAdresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu