Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/stones-casino/ turning stone resort casino sunset casino http://spsjm.sk/memphis-casino/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia Brno

Exkurzia Brno

 

V dňoch 17. 9. – 18. 9. 2019 sa študenti štvrtých ročníkov zúčastnili na exkurzii dvoch fakúlt Vysokého učení technického v Brne.

Prvý deň sme zažili prehliadku centra Brna s pani sprievodkyňou, ktorá nám ku každému miestu ponúkla zaujímavý výklad. Videli sme všetky dominanty Brna vrátane Katedrály sv. Petra a Pavla a Hradu Špilberk. V podvečerných hodinách sme mali možnosť zažiť nočné Brno, dostali sme rozchod a každý si to mohol užiť po svojom.

Druhý deň nasledovala prehliadka fakúlt Vysokej školy VUT v Brne. Ako prvú sme si prezreli Fakultu elektrotechniky a komunikačných technológií (FEKT), prešli sme niekoľkými učebňami a laboratóriami za sprievodu profesorov. Zaujal nás hlavne areál a vybavenosť učební.

Potom sme išli na Fakultu informačných technológií (FIT), ktorá bola vzdialená asi 10 minút cesty autobusom od FEKTu. Mali sme prehliadku starého kláštora kde Fakulta sídli a potom nás ešte previedli novou budovou, žiaľ sme nemali možnosť vidieť ani jednu učebnú miestnosť alebo laboratórium. Po prehliadke nasledovala prezentácia a diskusia s pánom prodekanom o tom, čo ponúka ich škola a ako sa tam môžeme dostať.

Prodekani obidvoch fakúlt nás oboznámili so študijnými odbormi, možnosťami a podmienkami štúdia, čo by nám malo pomôcť pri výbere následného štúdia na vysokej škole.

Branislav Benko IV. B


 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu