Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie online casino bonus codes http://spsjm.sk/legends-casino-hotel/ live casino online
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia Continental

Exkurzia Continental

 

V stredu 4. decembra 2019 trieda IV. A navštívila výrobný podnik Continental Zvolen. Exkurziu zastrešovala pani učiteľka Ing. Veselovská prostredníctvom predmetu Finančná gramotnosť. Tiež náš triedny učiteľ pán Mgr. Badáni bol snami.

Pán Bohuš nás sprevádzal s ďalšími jeho kolegami po priestoroch závodu, ktorý patrí medzi najväčších zamestnávateľov v tomto regióne. Vysvetlil nám spôsob montáže brzdových strmeňov. Oboznámili sme sa s výrobným programom zvolenského závodu, so systémom vzdelávania zamestnancov, so sociálnymi benefitmi zamestnancov, s dochádzkovým systémom a pod. V rámci nášho študijného odboru sme mali možnosť oboznámiť sa s priestormi serverovne. Tu sme mali priestor na naše zvedavé otázky. Samozrejme, že nám boli aj zodpovedané.

Ing. A. Veselovská

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu