Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia Continental

Exkurzia Continental

 

12.11.2018 sa naša trieda IV.C zúčastnila exkurzie vo firme Continental Zvolen. Exkurzia sa konala z predmetu Finančná gramotnosť pod vedením pani učiteľky Veselovskej a s dozorom našej pani učiteľky triednej Snopkovej.
Exkurziu sme odštartovali spoločnou fotkou pred firmou a pri vstupe do budovy nás čakal milý zamestnanec, pán Bohuš. Tento pán spolu s ďalšími dvoma nás mali previesť a oboznámiť hlavnými časťami firmy.
Na začiatku sme zasadli do miestnosti, kde boli pre nás pripravené tri prezentácie. Prvú odprezentoval pán Bohuš, kedy nám porozprával o začiatkoch firmy Continental a všeobecne nás informoval. Firma bola založená v roku 1871 v nemeckom meste Hannover, kde doteraz sídli. Zameraná je na automobilový priemysel, špeciálne na pneumatiky, brzdové a stabilizačné systémy. Svoje pobočky má po celom svete. U nás na Slovensku má tri a to v Púchove, Bratislave a vo Zvolene. Práve táto zvolenská bola uvedená do prevádzky v roku 2006, a stále sa rozširuje. Vyrábajú sa tu hlavne brzdové systémy. Má aj svoju vlastnú výskumnú časť, kde sa zamestnanci snažia prísť na stále lepšie a lepšie technológie. Pri druhej prezentácii sme sa s jedným z finančných riaditeľov pozreli na financie zvolenskej pobočky za rok 2017; na všetky výdaje aj príjmy, a teda aj na finančný stav na konci roku. Finančný riaditeľ sa snažil nám vysvetliť dva dôležité pojmy – Aktíva a Pasíva. Aktíva sú veci (v ich prípade stroje), do ktorých investovali, ale následne sa im tie peniaze vracajú viacnásobne a Pasíva sú výdaje, ktoré nám jednoducho ťahajú peniaze z vrecka. Posledná prezentácia s pani Monikou z personálneho oddelenia bola o duálnom vzdelávaní a spolupráci so školami, o brigádnickej činnosti či riadneho zamestnania po strednej škole, o výhodách pre zamestnancov a podobne …
Po skončení prezentácii sme obdržali reflexné vesty, pre bezpečný pohyb po pracovných halách, kam smerovali naše ďalšie kroky, plus sme ešte dostali slúchadlá a prijímače kvôli hluku, cez ktoré s nami komunikovali zamestnanci daných okruhov, ktorí nám chceli priblížiť tunajšiu výrobu brzdových strmeňov. V prvej sme si prešli úpravou a spracovaním kovov do požadovaného tvaru a kvality. V druhej hale sme sa pozreli už na montáž samotnej brzdy. Najväčšou zaujímavosťou pre mňa bolo že návrh presnej brzdy pre zákazníka trvá asi 2 až 3 roky a výroba asi 18 sekúnd jedného kusa v prepočte na počet vyrobených brzdových strmeňov…. Vraj v každom piatom aute v Európe sú namontované tieto komponenty.
Po odchode z hál sme vrátili požičané veci a exkurzia bola pomaly na konci. Pánovi Bohušovi sme sa poďakovali za kvalitné prevedenie všetkými bodmi exkurzie a rozlúčili sa.
Bolo zaujímavé nazrieť do útrob takej firmy a dozvedieť sa niečo nové…

text Milan Klimko, fotodokumentácia Mgr. S. Snopková a Mário Sivák, IV.C 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu