Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/casino-royale-montenegro/ philly live casino casino near washington dc
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia do Štátnej opery v Banskej Bystrici

Exkurzia do Štátnej opery v Banskej Bystrici

 

Opera a technika sú na prvý pohľad dve rozdielne oblasti. Ale ani operné predstavenie sa nezaobíde bez ozvučenia či scénického osvetlenia. V súčasnosti sa opera okrem predstavení v kamenných divadlách čoraz viac približuje k svojim divákom aj cez live stream na internete. Technika je teda nielen neoddeliteľnou súčasťou predstavenia, ale pomáha aj sprístupniť krásy kultúrneho zážitku pre všetkých.

To by nebolo možné bez spolupráce so zvukármi, osvetľovačmi a ďalšími technickými pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na realizácii predstavení, vyhotovujú videozáznamy predstavení či zabezpečujú živý prenos z predstavenia prostredníctvom internetu.

Práve budúci odborníci na spracovanie obrazu a zvuku, ktorí sa pripravujú na prácu za kamerou v televízii alebo vo filme, na činnosti spojené s ozvučovaním a osvetľovaním divadelných predstavení a koncertov, ako aj na štúdiové spracovanie obrazu a zvuku študujú na našej škole v odbore elektrotechnika – zameranie obrazová a zvuková technika.

Aby rozšírili svoje teoretické poznatky o praktické skúsenosti, absolvovali tretiaci, žiaci tohto zamerania, 9. novembra exkurziu do Štátnej opery v Banskej Bystrici. Zoznámili sa s novým technickým vybavením – osvetľovacou technikou využívajúcou LED technológie, osvetľovacím pultom slúžiacim na vytváranie svetelného dizajnu ako aj so zvukovou technikou – posluchovou technikou, mixážnym pultom, mikrofónovým parkom a podkastovým štúdiom.

Počas exkurzie ich sprevádzali odborníci, ktorí žiakom vysvetlili prácu s modernými zariadeniami a podelili sa s nimi aj o skúsenosti zo svojej práce.

Exkurzia žiakov zaujala, ukázala im, aká by mohla byť ich budúca práca a motivovala ich k tomu, aby sa na vedomosti získané na hodinách v škole pozerali aj z hľadiska perspektívy ich využitia vo svojej profesii.

Ing. Lacek a Ing. Žatko pripravujú pre žiakov zamerania obrazová a zvuková technika ďalšiu exkurziu, tentoraz do štúdií RTVS.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu