Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/skiatook-casino/ hotels near horseshoe casino best casino in las vegas best casino in lake charles
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia Osvienčim

Exkurzia Osvienčim

Už M.T. Cicero (106 – 43 p. n. l.) uvažoval o jednej z najdôležitejších etických hodnôt, ku ktorej neodmysliteľne patrí sloboda. Len sloboda môže zaručiť ľuďom dodržiavanie ich práv.

Z histórie vieme, že základné práva boli ľuďom odopreté predovšetkým počas vojen. Ľudia trpeli hladom, zimou, chorobami, ale predovšetkým strachom o svoj holý život ako i o život svojich príbuzných. Aby sme našim študentom rozšírili poznatky o druhej svetovej vojne, rozhodli sme sa pre zážitkové učenie prostredníctvom návštevy koncentračných táborov „Auschwitz“ a „Birkenau“ (24.10.2017).

Študenti sa dozvedeli množstvo informácií o živote v koncentračných táboroch cez životné príbehy ľudí, ktorí tu prežili obrovské násilie a utrpenie. Mali možnosť pozrieť si stavby, ubytovanie, plynové komory, šatstvo, vlasy, zlaté zuby obetí ako i ďalšie exponáty. Počas výkladu prejavili svoju aktivitu prostredníctvom množstva otázok adresovaných sprievodkyni. Po spoznaní, aké veľké môže byť ľudské utrpenie zapríčinené ľuďmi, prehodnotili významnosť slobody, ktorú v súčasnosti považujú ako za neodmysliteľnú a prirodzenú súčasť ich života. Sprievodkyňa sa s nami rozlúčila slovami: „Vážte si, že ste slobodní, lebo keby ste tu museli pracovať pri teplote ­-20°C bez zimného šatstva a obuvi, jesť jedenkrát za deň a vykonávať toaletu len na základe povolenia príslušníkov komanda, vtedy by ste skutočne pochopili, že sloboda je jednou z najdôležitejších hodnôt ľudstva.“

Mgr. Patrícia Richterová

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu