Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia v národnej rade Slovenskej republiky

Exkurzia v národnej rade Slovenskej republiky

 

15. októbra 2019 naši študenti navštívili NR SR v Bratislave. Mali možnosť prejsť si budovou parlamentu a tiež vidieť známe tváre, ktoré poznajú z televíznych obrazoviek. Osobne mohli klásť otázky našim poslancom. Dozvedeli sa viac o Výboroch Národnej rady Slovenskej republiky, o ich poslaní a tiež o úlohách jej členov. Veľmi zaujímavý rozhovor viedli s pánom Borisom Kollárom. Najprv v neformálnej, ale neskôr samozrejme aj vo formálnej rovine. Dozvedeli sme sa okrem iného, aj o plánoch, ktoré chystá strana Sme rodina v budúcoročných voľbách.

Okrem toho, sme mali možnosť nahliadnuť do rokovacej sály NR SR. Trochu sme ostali sklamaní s biednej účasti našich zákonodarcov na svojich pracovných miestach. Keď sme sedeli v sále, práve sa riešili otázky poľovníctva, premnoženej zveri a štátnych lesov….

Ing. A. Veselovská

Postrehy našich študentov, ktorí sa mali možnosť zúčastniť exkurzie v NR SR v Bratislave.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu