Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Exkurzia v uzle T-Comu

Exkurzia v uzle T-Comu

Žiakom IV.A a IV.B sa v dňoch 8.3, 9.3 a 12.3.2018 podarilo nahliadnuť do uzla T-Comu v Banskej Bystrici. Nie je jednoduché dostať sa do takýchto priestorov, skôr sa dostanete do ich predajne, a budete presvedčený na nový paušál. Čas si na nás našiel náš bývalý absolvent Ing. Donoval, ktorý nám predstavil sieť T-Comu : z akých častí sa skladá, ktoré protokoly obsahuje, hardwerové vybavenie, skladbu celej siete, predviedol konfiguráciu siete… vlastne to čo naši žiaci študujú. Odvážnejší žiaci kládli otázky. Zároveň podotkol, že je to zaujímavá a žiadaná práca, v ktorej sa musíte stále zdokonaľovať. Tiež sme sa dozvedeli, že práve na tejto pobočke spravujú uzol pre Google Maps.

Mali sme možnosť nakuknúť aj do serverovne, kde nám Ing. Donoval vysvetlil jednotlivé „železo“ na čo sa používa, koľko užívateľov a aké aplikácie obsluhuje. Touto cestou sa chcem poďakovať Ing. Juhásovej za sprostredkovanie zaujímavej exkurzie, a dúfam, že aj ďalší žiaci budú mať možnosť ju absolvovať.

 

Ing. Miroslava Guzlejová

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu