Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie palace casino biloxi ms http://spsjm.sk/maryland-live-casino-hotel/ hotels near pechanga casino century casino central city
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Halloweenske hodiny

Halloweenske hodiny

 

Začiatkom novembra sme na hodinách anglického jazyka, v rámci rozširovania si poznatkov o kultúre anglicky hovoriacich krajín a porovnania kultúry daných krajín s tou našou, odučili ,,halloweenske“ hodiny. Žiaci a žiačky mali možnosť prísť v kostýmoch, pozreli si edukačné video o pôvode a zmysle začiatku osláv Halloweenu a získané poznatky si overili v súťaži družstiev v kvíze. Počas aktivít sa mohli občerstviť napr. ,,žabím slizom“ či ,,netopierou krvou“. 🙂

Feedback od žiakov:

,,Haloweenska hodina sa mi páčila. Priniesla iný spôsob učenia sa o dejinách tohto sviatku. Na Murgaške by som uvítal viacej takýchto akcií.“

Matúš Kosťov, 2.A 

,,Na hodine, kde sme preberali halloweenske tradície, som sa dozvedel mnoho nových zaujímavostí ktoré som doteraz nevedel, ako napríklad: Halloween je pomenovanie pre predvečer významného sviatku Samhain, ktorý oslavovalo keltské obyvateľstvo Britských ostrovov. Zostal významným sviatkom aj po prieniku kresťanstva na toto územie. Duchovenstvo malo záujem, aby sa pôvodne pohanský sviatok, kde sa slávili rôzne sily, ktoré mali počas tohto sviatku možnosť pôsobiť vo svete ľudí, zmenil na oslavu sviatku Všetkých svätých – kde by sa oslavovali všetci známi aj neznámi svätci kresťanskej cirkvi. Pôvodne časť zvykov spojených so sviatkom Samhain prežívala, začala však nadobúdať svetský charakter. Takéto oslavy sa odohrávali v Írsku, Škótsku a severnom Anglicku. Hodina bola príjemne tematická s ozdobenou učebnou a vtipnými kostýmami. Zapôsobilo to na mňa a dúfam, že budeme mať ešte viac podobných hodín aj s inou tematikou.“

Marko Mesík 4.E

,,Pozerali sme video o pôvode Halloweenu, potom nasledovala aktivita v Kahoote. Hodina sa mi veľmi páčila, bola zaujímavá.“

Denis Vaník, 1.B

,,Na hodine anglického jazyka v duchu Halloweenu  sme pozerali veľmi zaujímavé video o vzniku a pôvode tohto sviatku. Následne sme na danú tému robili kvíz. Myslím si, že celá trieda sa naučila niečo o tomto sviatku, o jeho vzniku, ale aj o zvykoch v rôznych európskych a mimoeurópskych krajinách. Rozprávali sme sa aj o tom, ako si uctievame našich blízkych zosnulých a rozšírili si slovnú zásobu. Pani učiteľkám by som chcel veľmi poďakovať za takúto hodinu.“

Miroslav Beňo 1.B

,,Zažil som hodinu plnú poznávania histórie. Dozvedel som sa, že tento sviatok vôbec nemá pôvod v Amerike. Je to starý keltský sviatok. Informácie dopĺňala príjemná halloweenska atmosféra. Obohatil som si slovnú zásobu a pani učiteľkám ďakujem!“

Adam Medveď 1.B

,,Bolo to super, dobrá atmosféra, dobré občerstvenie a program. Dozvedeli sme sa o histórii Halloweenu veľa, napríklad, že to bol starý keltský sviatok, ktorý oslavoval zber obilia. Potom sme si zasúťažili v Kahoote, kde sme odpovedali na otázky z toho historicko-faktického hľadiska.“

Ján Ferjančík 2.B

 

 

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu