Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie minneapolis casino http://spsjm.sk/sycuan-casino/ http://spsjm.sk/ameristar-casino-hotel-council-bluffs/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Krajské kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

Krajské kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku

 

uvod

Dňa 10.02.2021 sa konalo krajské kolo 31. ročníka Olympiády v anglickom jazyku. Našu školu reprezentoval Lukáš Bajtek zo IV.E, ktorý sa umiestnil na 1. mieste v rámci kategórie 2D. O deň skôr 09.02.2021 sa konalo krajské kolo 31. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu reprezentovali Samuel Sekereš z I.C a Tomáš Kšenzuliak zo IV.D. Najúspešnejším riešiteľom v kategórii 2D bol opäť žiak našej školy Samuel Sekereš.

Všetci účastníci museli absolvovať písomnú a ústnu časť súťaže. V rámci písomnej časti mali študenti text zameraný na preskúšanie jazykovej zručnosti posluch s porozumením, ďalší text bol zameraný na preskúšanie jazykovej zručnosti čítanie s porozumením a na záver mali študenti vypracovať test, ktorý pozostával z lexikálnych a gramatických štruktúr. Študenti museli v písomnej časti získať viac ako 50% bodov z celkového počtu, aby mohli postúpiť do ústnej časti, kde mohli pred krajskou komisiou pre OAJ a ONJ predviesť svoju zručnosť hovorenie.

Študentom ďakujeme za účasť a blahoželáme im k úspešnému riešeniu súťaže. Veríme, že nás nesklamú a budú nás úspešne reprezentovať na celoslovenskom kole 31. roč. OAJ a ONJ, ktoré sa majú konať v marci.


Mgr. Mária Hromadová,
Mgr. Patrícia Richterová

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu