Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

 

Dňa 14.02.2019 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici konal 29. ročník Krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval Tomáš Kšenzuliak, žiak z II.D triedy.

Vo svojej kategórii sa umiestnil na 1. mieste. Tomášovi blahoželáme a držíme mu palce v Celoštátnom kole ONJ.


Mgr. Patrícia Richterová a predmetová komisia cudzích jazykov

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu