Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie cool cat casino mobile casino jobs las vegas westgate casino las vegas http://spsjm.sk/miccosukee-casino/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

KRAJSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU

 

Dňa 11.02.2020 sa na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici konal 30. ročník Krajského kola Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentovali dvaja žiaci, Tomáš Kšenzuliak, žiak z III.D triedy a Stanislav Babčan, žiak zo IV.D triedy. Vo svojej kategórii sa umiestnili na prvom a druhom mieste. Tomáš Kšenzuliak sa umiestnil na 1. mieste a Stanislav Babčan na 2. mieste. Celá predmetová komisia Jazyk a komunikácia obidvom žiakom blahoželá a Tomášovi Kšenzuliakovi drží palce v Celoštátnom kole 30. ročníka Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa koná 22. – 23.3.2020 v Bratislave.

Mgr. Patrícia Richterová

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu