Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie vegas casino taj mahal casino atlantic city http://spsjm.sk/atlantic-city-casino-hotels-deals/
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Krajské kolo SOČ

Krajské kolo SOČ

 

kovac

Tento školský rok prehliadka krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti bola poznačená coronavírusom. Zmenila sa jej forma a súťažiaci nemohli osobne prezentovať svoje práce pred komisiami tak ako je to zvykom. Dištančnou formou komisie hodnotili obsahovú a odbornú úroveň práce, použitie argumentácie a dôkazov, formálnu stránku práce (úroveň spracovania práce a dokumentácie, používanie odbornej terminológie) a využitie práce. Každý člen komisie navrhol počet bodov pre každú prácu. Aj komunikácia členov komisií bola obmedzená na telefonické spojenie alebo e-mail. A ako sme dopadli?

Kategória 9 : Strojárstvo, hutníctvo, doprava

Miroslav Lauko IV.C – 2.miesto

Marek Vinarčík IV.D – 3.miesto

Kategória 11 : Informatika

Ján Kostor III.A – 2.miesto

Vladimír Korenčík IV.B – 3.miesto

Kategória 12 : Elektrotechnika a hardware

Jakub Žabka IV.A – 1.miesto

Kategória 14 : Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

Andrej Zaťko IV.E – 1.miesto

Na celoslovenské kolo SOČ postupujú práce z prvých dvoch miest.

Gratulujeme víťazom!

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu