Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

Krajské kolo súťaže ZENIT v elektronike

 

V utorok 27.11.2018 sa na našej škole uskutočnil XXXV. ročník krajského kola súťaže ZENIT v elektronike. Prihlásených bolo sedem škôl, z ktorých súťažilo 10 študentov v kategórii A a 9 študentov v kategórii B. Súťaž sa skladala z dvoch častí, prvá bola teoretická pozostávala z 30 testových otázok. Druhá bola praktická, kde mali žiaci navrhnúť k danej schéme plošný spoj, vyhotoviť ho, zapojiť a oživiť.

Výsledné poradie určila štvorčlenná hodnotiaca komisia, ktorej členovia boli zo štyroch rôznych škôl banskobystrického kraja. Pri hodnotení sa brali do úvahy výsledky testu a potom kvalita a funkčnosť výrobku. Po spočítaní všetkých bodov bolo určené nasledujúce poradie:

Kategória A:

  • 1. miesto Dominik Caban – SPŠ J.Murgaša, B.Bystrica
  • 2. miesto Jakub Kubík – SŠ – SOŠ elektrotechnická, B. Bystrica
  • 3. miesto Branislav Machnič – SŠ – SOŠ elektrotechnická, B. Bystrica
  • 4. miesto Peter Ambrózai – SOŠ IT B. Bystrica

Kategória B:

  • 1. miesto Peter Hideg – SŠ – SOŠ elektrotechnická, B. Bystrica
  • 2. miesto Martin Ťavoda – SPŠ J.Murgaša, B.Bystrica
  • 3. miesto Dávid Húšťa – SŠ – SOŠ elektrotechnická, B. Bystrica
  • 4. miesto Tomáš Matúška – SPŠ J.Murgaša, B.Bystrica

Do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční vo februári 2019 postupujú z každej kategórie prví dvaja študenti.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť a víťazom gratulujeme.


 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu