Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie yakama legends casino casino hotels in michigan casino catskills ny mobile casino bonus
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Medzinárodná spolupráca pokračuje od roku 2018 programom Erasmus+

Medzinárodná spolupráca pokračuje od roku 2018 programom Erasmus+

 

Názov projektu: Visualisation of Emotions of Classical Drama
Skratka projektu : VECDRA
Dátum začiatku projektu (dd-mm-rrrr) 01/10/2018
Dátum ukončenia projektu (dd-mm-rrrr) 31/05/2021

Medzinárodná spolupráca pokračuje od roku 2018 programom Erasmus+ – Strategické partnerstvá KA229, projektom Visualisation of Emotions of Classical Drama, do ktorého sú zapojené okrem našej školy ešte Vyšší odborná škola Informačních studií a Střední škola elektrotechniky, multimédií a informatiky v Prahe a Gymnasium of Xanthi v Grécku. Tímy zahŕňajúce tridsať členov z každej školy participujú na projekte s osobitnými úlohami. Grécke gymnázium pripravilo dve divadelné predstavenia podľa hier Williama Shakespeara, zahrané pre verejnosť tamojšími žiakmi. Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša ako špecialista na elektrotechniku a multimédiá, navyše s vlastným moderným televíznym štúdiom, zabezpečila celkový profesionálny záznam predstavení, tvorbu titulkov a špeciálnych efektov. Takisto vytvorí aj televízne upútavky a reportáže o projekte. Pražská partnerská škola organizačne zastrešuje celý projekt a jej žiaci sa sústreďujú na analýzu emócií a prejavov neverbálnej komunikácie vyplývajúcich z predstavenia hercov a textu divadelných hier. Tá bude následne súčasťou pripravovanej knihy ilustrácií. Žiaci Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša si okrem svojich technických zručností zlepšili komunikačné schopnosti v cudzích jazykoch, čitateľskú gramotnosť a kreativitu v dramatickom umení. Popri štúdiu Shakespearových hier diskutovali v rámci príprav o ich ideách, nadčasovosti a nachádzali súvislosti so súčasným spoločenským dianím.

Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu