Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Memorandum o spolupráci so ZEP SR

Memorandum o spolupráci

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša uzatvorila so Zväzom elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky „Memorandum o spolupráci“. Pre nepriaznivý stav na trhu práce z pohľadu nedostatku kvalitnej pracovnej sily v priemysle a ťažkej uplatniteľnosti absolventov škôl sa zúčastnené strany rozhodli uzatvoriť toto Memorandum, ktorého cieľom je vzájomná spolupráca na zlepšení a prepojení vzdelávacieho procesu s výrobnou priemyselnou praxou.

Ing. Jana Lubyová, zástupca riaditeľa


Posledné články

Google mapa


Zväčšiť mapu
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312