Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Mladý tvorca 2018 v Nitre

Mladý tvorca 2018 v Nitre

Vo štvrtok 26.4.2018 sme sa na výstavisku Agrokomplex v Nitre zúčastnili podujatia „Mladý tvorca 2018“. Súčasťou podujatia bola celoslovenská prezentácia stredných škôl a prezentácia možností zamestnania „JOB“. Boli prezentované zamerania škôl, ale aj nápady a práce žiakov. Firmy prezentovali svoje portfóliá s cieľom získať budúcich pracovníkov. Súčasťou programu „Mladý tvorca 2018“ boli súťaže organizované firmou ASIT- od malých kvízov až po komplexné hodnotenie projektov žiakov. Porotu súťaže „Buď IN v IT“ oslovila práca Veterná turbína riadená PLC automatom žiaka Branislava Benča zo IV.D. Porota prácu ocenila prvým miestom v kategórii „IT projekt pre IKT“. Gratulujeme!

 

 

Posledné články

Google mapa


Zväčšiť mapu
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312