Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie double down casino codes for free chips red rock casino and spa casino slot best casino in phoenix
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Murgašáci boli úspešní na krajskom kole súťaže ZENIT

Murgašáci boli úspešní na krajskom kole súťaže ZENIT

 

V dňoch 23. a 24. novembra sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT v kategóriách elektronika a programovanie. Cieľom odbornej súťaže je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíjanie ich tvorivých kompetencií, odborno-teoretických vedomostí a odborno-praktických schopností a zručností.

Na organizácii súťaže sa spolupodieľa aj SPŠ Jozefa Murgaša. Na našej škole prebiehali súťaže v elektronike. Do krajského kola ZENITu v elektronike postúpilo spolu 16 žiakov zo šiestich škôl z Banskobystrického samosprávneho kraja.

V konkurencii škôl z celého kraja obstáli žiaci našej školy opäť veľmi dobre a preukázali, že vedia využiť svoje vedomosti aj pri riešení náročných úloh a praktických zadaní a disponujú schopnosťou tvorivo riešiť zadané úlohy. O tom svedčia dosiahnuté výsledky:

ZENIT v elektronike

Kategória A

1. miesto Martin Bačo

Kategória B

1. miesto Richard Kán

ZENIT v programovaní

PROGRAMOVANIE

Kategória A

4. miesto Timon Plichta

Kategória B

1. miesto Henrich Mičko

Kategória GRAFIKA

3. miesto Ľudovít Jakub Hroboň

4. miesto Jessica Púčeková

Kategória WEB

1. miesto Samuel Šadlák

3. miesto Miroslav Kaštier

Všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu školy a víťazom prajeme veľa úspechov na celoštátnom kole.


Prinášame krátky rozhovor s víťazmi v jednotlivých kategóriách súťaže.

Ako dlho sa venuješ elektronike, programovaniu, resp. tvorbe webových aplikácií?

Martin Bačo: Elektronike sa venujem v podstate už od malička. Môj dedo mne a bratovi zvykol kupovať rôzne hračky na baterky, na diaľkové ovládanie a mňa čoraz viac zaujímalo, ako fungujú a všetko som chcel rozoberať a opravovať. Asi vo ôsmom ročníku na základnej škole sa to u mňa viac prehĺbilo a začal som pozerávať videá o elektronike, až som si nakoniec podal prihlášku na Strednú priemyselnú školu Jozefa Murgaša.

Henrich Mičko: Už na základnej škole som navštevoval krúžok robotiky, kde som sa zoznámil so základnými princípmi programovania. Aktívne som sa však začal venovať programovaniu počas obdobia karantény vo ôsmom ročníku. Odvtedy som sa venoval viacerým projektom v rôznych jazykoch (hlavne Python).

Samuel Šadlák: Tvorbe webových aplikácií sa už venujem približne 4 roky, a to s tým, že som začínal len s úpravou šablón a postupne som sa dostal až na takú úroveň, že dokážem vytvárať vlastné veci.

Ako si vnímal náročnosť zadaní na celoškolskom kole súťaže ZENIT?

Martin Bačo: Obrovským súperom na krajskom kole súťaže ZENIT bol pre mňa čas. Z tohto hľadiska to bolo pre mňa celkom náročné. Taktiež bolo dôležité dôkladne a precízne umiestniť všetky súčiastky zadania. Mali sme predefinované maximálne rozmery, ktoré sme museli dodržať a taktiež sme museli brať ohľad na ergonómiu testera, ktorý sme vyrábali. Ale napokon som to zvládol.

Henrich Mičko: Primerane ťažké. Čakám, že celoslovenské kolo bude ťažšie, budem sa musieť viac pripraviť.

Samuel Šadlák: Čo sa týka náročnosti zadania, ktoré som dostal, tak po technickej stránke náročné nebolo, ale bolo toto veľa, takže som si musel vybrať, ktoré veci majú vyššiu prioritu a urobím ich skôr.

Akú skúsenosť ti priniesla účasť v súťaži?

Martin Bačo: Obrovskú skúsenosť vidím v tom, že sme pracovali samostatne a našu prácu sme museli mať hotovú v určitom čase. Odskúšal som si tým svoje schopnosti v tom, ako dobre si dokážem rozdeliť čas na jednotlivé časti úlohy a zároveň aj to, ako dokážem pracovať pod tlakom.

Henrich Mičko: Skúsil som si nové veci, získal skúsenosti, ale hlavne našiel som svoje nedostatky.

Samuel Šadlák: Skúsenosť ktorú mám, je, že nie všetky veci fungujú v rôznych pracovných prostrediach, takže musím sa ešte pripraviť na to, aby ma takéto niečo neprekvapilo na celoslovenskom kole.

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu