Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Murgašáci na radnici

Murgašáci na radnici

2.decembra boli žiaci 2.A a 2.B ocenení na radnici za druhý najväčší obnos vyzbieraný počas verejnej zbierky Biela pastelka.

Gratulujeme!

radnica
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu