Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/casino-quotes/ meskwaki casino http://spsjm.sk/chester-casino/ slots plus casino
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Murgašáci vytvorili hru pre Murgašákov a Murgašáčky

Murgašáci vytvorili hru pre Murgašákov a Murgašáčky

 

Počítačové hry patria do života všetkých mladých ľudí. Mnoho štúdií sa zaoberá ich negatívnym dopadom. Sú ale situácie, keď online hra môže byť pre žiakctvo prínosom. Jednu takú hru vytvorili druháci, žiaci študijného odboru 2559 M inteligentné technológie, pod vedením Mgr. art Iliašovej Mazalovej, ArtD. a Mgr. Mareka Zákopčana.

V rámci projektu SKOLARTCITY pre kreatívne učenie/Erasmus+, ktorého cieľom je prepojiť sektor umeleckej praxe (kreatívny a kultúrny priemysel) a sektor školského vzdelávania, absolvovali žiaci rôzne workshopy a spoznali zaujímavé riešenia ako skombinovať umeleckú prax a verejný priestor. Hľadali spôsoby prepojenia predmetu dizajn digitálnych médií s inými predmetmi.

Výsledkom ich práce je hra Zlatý Murgašák, určená pre žiakov a žiačky našej školy. Po prihlásení sa do aplikácie hráči a hráčky odpovedajú buď na vedomostné otázky, alebo plnia úlohy, ktoré ich nútia poznávať nové miesta v priestoroch školy, či nadväzovať nové kontakty so spolužiakmi a spolužiačkami. Za správne zodpovedané otázky získavajú odmenu.

Spomínané prínosy tejto hry sú predovšetkým dva. Prvým z nich je, že na tvorbe hry pracovali samotní žiaci a to im umožnilo spojiť všetky vedomosti, ktoré mali z programovania, databáz, vytvárania webových stránok alebo počítačovej grafiky do funkčného celku. Mnoho vecí, ktoré potrebovali na to, aby hru uviedli do života, si museli naštudovať navyše nad rámec prebratého učiva. Súčasne, vedomosti pre nich dostali nový význam a vyskúšali si ich využitie pri tvorbe reálneho projektu.

Druhým prínosom hry bolo spestrenie života v škole. Chodby ožili Murgašákmi a Murgašáčkami hľadajúcimi vstupné kódy, ktoré im umožnili prihlásiť sa do hry. Snaha správne odpovedať na vedomostné otázky viedla k opakovaniu učiva z rôznych predmetov. Aby vyriešili rébus, prehľadávali knižnicu na chodbách školy. Pri tom si užili mnoho zábavy aj zdravého súperenia. Motívom bolo aj to, že takmer všetci mali šancu získať odmenu.

O tom, že sa hra v škole ujala, svedčí aj rebríček najúspešnejších hráčov a hráčok na stránke hry, ktorú si tiež vytvorili žiaci.

Hra sa v súčasnosti nachádza v testovacej fáze a tím tvorcov ešte nepovedal posledné slovo. Plánuje hru ďalej rozvíjať, dopĺňať okruhy otázok či úloh a hľadá sa aj možnosť, ako využiť hru na propagačné účely školy.

 

 

 

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu