Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie seminole casino coconut creek coconut creek fl http://spsjm.sk/grand-eagle-casino/ wheeling island casino hotel
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Murgaška oslávila 100 rokov

Murgaška oslávila 100 rokov

 

Piatok 29. novembra sa niesol v znamení osláv 100. výročia vzniku Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša. Aj pri vkročení do druhej stovky svojej existencie ide o najsilnejšieho hráča na poli odborného školstva v banskobystrickom kraji. Každý rok prejavuje záujem o štúdium na našej škole niekoľko stoviek deviatakov a vzhľadom na pokračujúcu modernizáciu vedných odborov, priestorov i technického vybavenia sa tento trend len tak ľahko nezastaví. Napredovanie svojej alma mater si mali možnosť overiť bývalí absolventi, ktorí sa v rámci dňa otvorených dverí určeného práve im mohli znovu vrátiť do školských lavíc. Opätovne sa ocitli v učebniach, laboratóriách a triedach, kde kedysi získavali dôležité vedomosti a rozvíjali svoje schopnosti. Nechýbali medzi nimi žiaci, ktorí opustili brány Murgašky len nedávno, no vzácnymi návštevníkmi boli i tí, ktorí maturovali dokonca pred niekoľkými desaťročiami, a ocenili vznik nových počítačových miestností či televízneho štúdia.

V slávnostnom duchu sa niesol aj večerný galaprogram v priestoroch Štátnej opery. Tristo pozvaných hostí zaplnilo hľadisko, aby si spoločne zaspomínali nielen na svoje vlastné pedagogické pôsobenie, ale hlavne si uctili bohatú históriu SPŠ Jozefa Murgaša. Tvorcom a režisérom programu bol Maroš Čupka, ktorý pripravil divákom pestrú zmes hudby, tanca, hovoreného slova i odkazov na minulosť a jej prepojenia so súčasnosťou. V programe postavenom na chronológii sto rokov Murgašky vystúpilo viac než dvadsať účinkujúcich. Na záver boli vyznamenaní dlhoroční učitelia a partneri za ich zásluhy a šírenie dobrého mena školy. Po slávnostnej akadémii nasledovala recepcia, kde si hostia mohli vymeniť dojmy z kultúrneho predstavenia, ale tiež stráviť príjemné chvíle s ľuďmi, ktorí roky obohacovali ich súkromný i pracovný život.


Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu