Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Murgaška súčasťou Digitálnej koalície

Murgaška súčasťou Digitálnej koalície

 

SPŠ Jozefa Murgaša sa stala členom iniciatívy Digitálna koalícia, ktorej primárnym cieľom je rozširovať povedomie spoločnosti o potrebe digitálnych zručností a riešiť nedostatky v ich aplikovaní. Informačno-komunikačné technológie sú v súčasnosti nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce aj pre každodenné aktivity. Ide však zároveň o nesmierne rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie, a preto je potrebné dbať na ich efektívnu výučbu. Správne didaktické smerovanie je základom pre reflektovanie neustálych zmien a ich šírenie v prístupe k digitálnym technológiám.

Medzi základné priority Digitálnej koalície patrí napríklad podpora vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií, zlepšenie zručností žiakov a študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami, rozvíjanie informatického myslenia žiakov či zvýšenie schopnosti rodín využívať príležitosti a eliminovať riziká súvisiace so vstupom digitálnych technológií do ich rodinného, školského i voľnočasového priestoru.

Stanové cieľové aktivity nefungujú osamotene, ale v nadväznosti na celoeurópske požiadavky iniciatívy Digital Skills and Jobs Coalition, ktoré prezentujú priority, ako je napríklad odborná príprava žiakov i študentov pre digitálne pracovné miesta, propagácia účasti žiakov a študentov v rozvoji kompetencií pre IKT sektor, prípadne pre oblasti sveta práce, ktorý prostriedky IKT využíva, sieťovanie a podpora škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT, podpora cezhraničnej výmeny v oblasti praktického vyučovania a stáží v IKT sektore, organizácia osvetových kampaní s cieľom pritiahnuť mladých ľudí k prepájaniu digitálnych zručností do vlastného vzdelávania a do svojej ďalšej kariérnej dráhy, alebo podpora projektov mladých ľudí motivovaných reálnymi potrebami obstarávateľov, a tým im umožniť objavovanie sveta digitálnych pracovných miest.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša sa na výročnej schôdzi Digitálnej koalície 14. februára zaviazala plniť záväzky vyplývajúce z jej nového členstva. Zasadnutia sa zúčastnili okrem iných aj predseda vlády Slovenskej republiky a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini či podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši. Hostiteľom podujatia bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Spoluprácou na dôležitých aktivitách a projektoch upevňuje svoju pozíciu v rámci celoštátneho odborného vzdelávania a záujemcom o štúdium poskytuje ďalšie možnosti naplnenia ich študentských i kariérnych ambícií.

Záznam z výročného rokovania Digitálnej koalície


 

Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu