Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie http://spsjm.sk/hollywood-casino-at-charles-town-races-events/ mill bay casino http://spsjm.sk/sams-town-hotel--casino/ casino missions gta 5
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Murgaška súčasťou Digitálnej koalície

Murgaška súčasťou Digitálnej koalície

 

SPŠ Jozefa Murgaša sa stala členom iniciatívy Digitálna koalícia, ktorej primárnym cieľom je rozširovať povedomie spoločnosti o potrebe digitálnych zručností a riešiť nedostatky v ich aplikovaní. Informačno-komunikačné technológie sú v súčasnosti nevyhnutné pre uplatnenie sa na trhu práce aj pre každodenné aktivity. Ide však zároveň o nesmierne rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie, a preto je potrebné dbať na ich efektívnu výučbu. Správne didaktické smerovanie je základom pre reflektovanie neustálych zmien a ich šírenie v prístupe k digitálnym technológiám.

Medzi základné priority Digitálnej koalície patrí napríklad podpora vzdelávania pomocou nových metód a spôsobov učenia prostredníctvom digitálnych technológií, zlepšenie zručností žiakov a študentov v oblasti práce s informáciami a digitálnymi technológiami, rozvíjanie informatického myslenia žiakov či zvýšenie schopnosti rodín využívať príležitosti a eliminovať riziká súvisiace so vstupom digitálnych technológií do ich rodinného, školského i voľnočasového priestoru.

Stanové cieľové aktivity nefungujú osamotene, ale v nadväznosti na celoeurópske požiadavky iniciatívy Digital Skills and Jobs Coalition, ktoré prezentujú priority, ako je napríklad odborná príprava žiakov i študentov pre digitálne pracovné miesta, propagácia účasti žiakov a študentov v rozvoji kompetencií pre IKT sektor, prípadne pre oblasti sveta práce, ktorý prostriedky IKT využíva, sieťovanie a podpora škôl a ďalších poskytovateľov vzdelávacích programov v oblasti IKT, podpora cezhraničnej výmeny v oblasti praktického vyučovania a stáží v IKT sektore, organizácia osvetových kampaní s cieľom pritiahnuť mladých ľudí k prepájaniu digitálnych zručností do vlastného vzdelávania a do svojej ďalšej kariérnej dráhy, alebo podpora projektov mladých ľudí motivovaných reálnymi potrebami obstarávateľov, a tým im umožniť objavovanie sveta digitálnych pracovných miest.

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša sa na výročnej schôdzi Digitálnej koalície 14. februára zaviazala plniť záväzky vyplývajúce z jej nového členstva. Zasadnutia sa zúčastnili okrem iných aj predseda vlády Slovenskej republiky a čestný predseda Digitálnej koalície Peter Pellegrini či podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu a predseda predstavenstva Digitálnej koalície Richard Raši. Hostiteľom podujatia bol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Spoluprácou na dôležitých aktivitách a projektoch upevňuje svoju pozíciu v rámci celoštátneho odborného vzdelávania a záujemcom o štúdium poskytuje ďalšie možnosti naplnenia ich študentských i kariérnych ambícií.

Záznam z výročného rokovania Digitálnej koalície


 

Odpovedaj

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu