Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Murgaška v regionálnych médiách

Murgaška v regionálnych médiách

SPŠ J. Murgaša odštartovala vo februári spoluprácu s novým partnerom: Železiarne Podbrezová a.s.. 15 tretiakov z odboru priemyselná informatika, vykonáva prax v priestoroch fabriky, kde sa zoznamujú s technologickým procesom a nasadením automatizačnej techniky. Už prvý deň sa žiaci zoznámili s riadením oceliarne pomocou PLC S7-400 firmy Siemens. Na ďalších hodinách sú rozdelení po fabrike, aby sa mohli oboznámiť s čo najširším portfóliom automatizácie v praxi. Zameranie je samozrejme na použitie programovateľných logických automatov (PLC), ktoré sa vyučujú aj na našej škole. O novej spolupráci už stihli v pozitívnom duchu informovať aj podnikové noviny, ktorých článok Vám prinášame. Sme radi, že sme ako škola opäť raz dosiahli win-win situáciu: spokojní sú naši žiaci a aj partner Železiarne Podbrezová.

foto

 

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu