Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Náhradný rozvrh pre žiakov 1.ročníka – aktualizácia

Náhradný rozvrh pre žiakov 1.ročníka 2. týždeň PČOZ MS


Na stiahnutie

Náhradný rozvrh pre žiakov 1.ročníka 1. týždeň PČOZ MS


Na stiahnutie

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu