Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Naše úspešné ťaženie na Krajskom kole SOČ

Naše úspešné ťaženie na Krajskom kole SOČ

V piatok 4.4.2014 sa na pôde SOŠ v Žarnovici konalo krajské kolo súťaže „Stredoškolská odborná činnosť“. Študenti stredných odborných škôl a gymnázií z banskobystrického kraja si vyskúšali svoje sily, schopnosti a intelekt v 17 odboroch. SPŠ Jozefa Murgaša medzi nimi, samozrejme, nemohla chýbať a naši žiaci opäť dokázali, že patria k najšikovnejším.

Naša škola mala zastúpenie v troch odboroch:

  • Problematika voľného času,
  • Informatika,
  • Elektrotechnika a hardware.

V odbore Elektrotechnika a harware sa na prvom mieste umiestnil Martin Perešíni zo 4.A s prácou „Autonómny systém na zber informácií pomocou GSM siete“.

V odbore Informatika sme získali dvojnásobný úspech. Na druhom mieste sa umiestnil Peter Tisovčík zo 4.A s prácou „Rozpoznávanie a písanie textu pomocou webkamery – Sign4you“. Na prvom mieste sa umiestnil Andrej Chudý zo 4.A s prácou „Prieskumno-detekčný robot“.

Dúfame, že ich práce boli inšpirujúce nielen pre nich samotných, ale aj pre ich spolu súťažiacich. Murgaška sa teší z ich umiestnenia, ktoré je zároveň aj záväzkom do budúcna. Veríme, že ani ďalší ročník sa nezaobíde bez našich schopných študentov.

Chlapcom srdečne blahoželáme!

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu