Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Noc výskumníkov – Europa SC

Noc výskumníkov – Europa SC

 

Priestory obchodného centra Europa Shopping Centra opäť ožili posledný septembrový piatok vedou. Mali sme možnosť vidieť vedecké stánky a prezentácie z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Technickej univerzity vo Zvolene, Žilinskej univerzity, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, ale aj vedcov a výskumníkov z rôznych oblastí.

Medzi prezentujúcimi vedeckými inštitúciami bola aj naša Murgaška. Zastupovali ju žiaci prvého a druhého ročníka: Natália Drottnerová, Martin Bačo, Pavol Kolačkovský, Sebastián Zvara, Jakub Galica, Patrik Straka, Alex Žabka a Ľubomír Longauer.

Žiaci prezentovali elektronické hry, robotické stavebnice a aj niektoré výrobky žiakov (križovatka, veterná turbína). Okrem elektronických hier mal veľkú popularitu aj priebeh elektrického signálu na digitálnom osciloskope, kde bola úloha zvedavého návštevníka dosuiahnuť – zmenou nastavenia – kruh.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu