Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

História

Ketentuan penting dalam main golf merupakan memainkan suatu bola memakai stik golf dari area tee( teeing ground) ke dalam lubang dimulai dengan satu bogem mentah serta sebagian bogem mentah agen sbobet selanjutnya setimpal dengan ketentuan. Selanjutnya ini metode main golf dasar saat sebelum mengawali buat main golf. Serta silahkan dibaca dengan saksama pula diperktikan dilapangan biar apa yang jadi tujuan dapat bepergian dengan bagus.

Gambling Online yakni tata cara terbaru dalam bermain gambling disaat ini, Program kita yakni Agen bola, yakni sesuatu website online terbaik Agen bola dan paling banyak yang mengenakan uang asli dan terpercaya di berbagai negara, sekaligus jadi sesuatu website gambling yang legal. penjudi Agen bola yakni konsumen yang akan selalu kita prioritas kan dan jadi support layanan Agen bola terpercaya berarti dari kita. Kalian dapat menghasilkan banyak jenis permainan di website Agen bola kita sejenis gambling bola atau pula kasino online sebenernya ada banyak lagi apabila kalian mau silahkan kalian buka situsnya sendiri di Agen bola, Tujuan kita ialah jadi sesuatu website yang dipercayai oleh berbagai konsumen di seluruh dunia, menanti mengharap apa lagi langsung saja memo di Agen bola

História školy

Stredná priemyselná škola J. Murgaša je škola s dlhoročnou tradíciou. V Banskej Bystrici a jej okolí je známa aj ako „Murgaška“…

P rvé zmienky o jej existencii sú z mája 1919, kedy vznikla „Štátna odborná škola kovorobná“. Sídlila v bývalom Golnerovom dome na terajšom Námestí SNP. Tam bol aj internát školy. V roku vzniku študovalo na škole 24 študentov a riaditeľom bol Ing. Vilém Cvekla, pôvodne profesor Priemyselnej školy v Prahe. Budova školy s dvomi miestnosťami však po čase pre jej potreby priestorovo nevyhovovala,  lebo už v školskom roku 1919/20 mala škola 79 žiakov a postupom rokov, aj v dôsledku otvárania rôznych kurzov, napr. elektrotechnického, kresliarskeho kurzu pre učiteľov a iných počet jej študentov narastal. Mestská rada v Banskej Bystrici sa preto rozhodla, že postaví pre školu novú budovu. Stalo sa tak až v školskom roku 1934/35, keď sa škola presťahovala do novopostavenej budovy na dnešnej Skuteckého ulici.

Pod vplyvom elektrifikácie Slovenska bol pri kovorobnej škole vytvorený elektrotechnický odbor a od 1. septembra 1936 sa z kovorobnej školy zmenil názov na „Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú“. Škola sa pomaly rozrastala a zväčšoval sa jej význam pre celé Slovensko. V rokoch počas II. svetovej vojny a hlavne počas SNP sa veľa učiteľov školy aktívne angažovalo v boji proti fašizmu, či už priamo v boji, alebo ako technickí pracovníci Slobodného slovenského vysielača.

Po skončení vojny nastal ďalší významný rozvoj školy. Otvorili sa nové špecializácie: silnoprúdová, stavba elektrických strojov a prístrojov, rádiové spoje a rozhlas. V tom čase škola už niesla názov: „Stredná priemyselná škola spojovej techniky“ a patrila medzi najmodernejšie školy v republike. Jedným z dôkazov toho bolo aj to, že v školskom roku 1965/66 sa uskutočnilo prvé pokusné vysielanie školského televízneho okruhu, maturitné skúšky mohla verejnosť sledovať v priamom prenose v obchodnom dome na námestí.

Ukázalo sa, že priestory budovy na Skuteckého ulici vzhľadom na rozmach školy sú tiež pre jej potreby nepostačujúce. 50.výročie svojho vzniku mohli žiaci a učitelia školy osláviť v novopostavenej budove na Hurbanovej ulici, v ktorej sídli doteraz. Súčasne škola dostala čestný názov: „Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša“, na počesť vynálezcu v odbore bezdrôtovej telegrafie, rodáka z blízkeho Tajova.

Ani v nasledujúcich rokoch sa vývoj školy nezastavil. Sústavne vznikali novšie a novšie odbory, škola reagovala na potreby praxe a prudký vývoj techniky modernizáciou učebných osnov. Významný prelom nastal v školskom roku 1984/85, keď pribudol odbor elektronické počítačové systémy a tým sa začala história využívania  informačných technológií na SPŠ J. Murgaša. V nasledujúcich rokoch sa počet žiakov rozrastal, každoročne študovalo v 20 až 24 triedach viac ako 600 žiakov, ktorí si mohli vyberať odbory ako slaboprúdová elektrotechnika, obrazová a zvuková technika, technické a informatické služby, informačné a sieťové technológie, multimédiá.

Veríme, že škola je dobre pripravená na to, aby aj v budúcnosti obhájila svoje dobré meno a zachovala si vysokú úroveň vzdelávania.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu