Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu

Ketentuan penting dalam main golf merupakan memainkan suatu bola memakai stik golf dari area tee( teeing ground) ke dalam lubang dimulai dengan satu bogem mentah serta sebagian bogem mentah agen sbobet selanjutnya setimpal dengan ketentuan. Selanjutnya ini metode main golf dasar saat sebelum mengawali buat main golf. Serta silahkan dibaca dengan saksama pula diperktikan dilapangan biar apa yang jadi tujuan dapat bepergian dengan bagus.

Gambling Online yakni tata cara terbaru dalam bermain gambling disaat ini, Program kita yakni Agen bola, yakni sesuatu website online terbaik Agen bola dan paling banyak yang mengenakan uang asli dan terpercaya di berbagai negara, sekaligus jadi sesuatu website gambling yang legal. penjudi Agen bola yakni konsumen yang akan selalu kita prioritas kan dan jadi support layanan Agen bola terpercaya berarti dari kita. Kalian dapat menghasilkan banyak jenis permainan di website Agen bola kita sejenis gambling bola atau pula kasino online sebenernya ada banyak lagi apabila kalian mau silahkan kalian buka situsnya sendiri di Agen bola, Tujuan kita ialah jadi sesuatu website yang dipercayai oleh berbagai konsumen di seluruh dunia, menanti mengharap apa lagi langsung saja memo di Agen bola

AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu

Dokument Dátum publikácie
Článok 1 - o projekte (.pdf) 27. 11. 2013
Článok 2 - projekt v roku 2013 (.pdf) 02. 12. 2013
Článok 3 - projekt v roku 2014 - plán (.pdf) 29. 01. 2014
Článok 3-A - Riadenie projektu (.pdf) 18. 02. 2014
Článok 3-B - Ake vzdelavacie materialy pripravujeme (.pdf) 20. 02. 2014
Článok 3-C - Akú techniku sme zakúpili (.pdf) 20. 02. 2014
Článok 4 - školenia učitelia (.pdf) 07. 03. 2014
Článok 5 - ECDL školenia učitelia (.pdf) 18. 03. 2014
Článok 6 - Pedagógovia sa vzdelávajú v oblasti IT (.pdf) 06. 03. 2014
Článok 6A - Aktuálne informácie o realizácii projektu (.pdf) 05. 04. 2014
Prinášame Vám nový plagát zabezpečujúci publicitu projektu AMOS – INOVÁCIA vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce. Projekt v súčasnosti realizujeme na našej škole. Projekt sa zameriava na modernizáciu výučby a škole prináša:

 • Vzdelávací program Informačné a sieťové technológie,
 • Moderné vzdelávanie cudzích jazykov,
 • Vzdelávanie pedagógov,
 • Odborné učebne,
 • Jazykové laboratórium,
 • Otvorené kariérne dni,
 • Inováciu učebných textov, materiálov a učebných pomôcok,
 • Záverečnú konferenciu projektu.
Článok 7 - Nový plagát (.pdf)
16. 05. 2014
Článok 7A - Doterajší priebeh projektu (.pdf) 16. 05. 2014
Článok 8 - Nový inzerát (.pdf) 21. 05. 2014
Článok 9 - Letné prázdniny sa blížia - čas na sumarizáciu projektu (.pdf) 28. 05. 2014
Článok 10 - Prínos realizácie projektu (.pdf) 12. 06. 2014
Článok 11 - Sumarizacia aktivít (.pdf) 24. 06. 2014
Článok 12 - Plagát - prínos realizácie projektu (.pdf) 20. 08. 2014
Článok 13 - Plagát - prínos aktivít 4.1 a 4.2 projektu (.pdf) 21. 08. 2014
Článok 14 - Aktuálne informácie o priebehu realizácie projektu (.pdf) 28. 10. 2014
Článok 15 - Inzerát DOD (.pdf) 01. 12. 2014
Článok 16 - DOD prvý kariérny deň (.pdf) 01. 12. 2014
Článok 17 - Plánovanie aktivity v decembri (.pdf) 02. 12. 2014
Článok 18 - Predĺženie realizácie projektu (.pdf) 24. 02. 2015
Článok 19 - Plánovaná aktivita celoslovenské kolo súťaž (.pdf) 16. 04. 2015
Článok 20 - Aktuálny stav k 6. 3. 2015 (.pdf) 16. 04. 2015
Článok 21 - Pozvánka celoslovenské kolo v BB (.pdf) 11. 03. 2015
Článok 22 - Plánovaná aktivita celoslovenské kolo súťaž 16.3.2015 (.pdf) 16. 03. 2015
Článok 23 - Ukončenie realizácie projektu sa blíži (.pdf) 06. 04. 2015
Článok 24 - Zrealizovaná súťaž 22.4.2015 (.pdf) 22. 04. 2015
Článok 25 - Informácia o zrealizovanom projekte - inzerát (.pdf) 10. 05. 2015
Článok 26 - Pozvánka na Záverečnú konferenciu projektu (.pdf) 12. 05. 2015
Článok 26 - Ukončenie realizácie projektu sa blíži (.pdf) 12. 05. 2015
Článok 27 - Komplexný priebeh realizácie projektu (.pdf) 15. 05. 2015
Článok 28 - Pozvánka na Záverečnú konferenciu projektu (.pdf) 08. 06. 2015
Článok 29 - Informácia o realizovanom projekte (pdf)
Článok 30 - výstup k 4.3 (.pdf)
Článok 31 - výstup k 4.3 (.pdf)

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA JOZEFA MURGAŠA

v Banskej Bystrici realizuje projekt s názvom

AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce.

Druh projektu: dopytovo-orientovaný
Začiatok realizácie projektu: November 2012
Koniec realizácie projektu: Október 2014
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód Projektu: 26110130535
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici realizuje projekt ktorého cieľom je inovatívnym vzdelávaním s využitím IKT prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce v procese vyššieho vzdelávania.
Aktivity projektu:
1.1 Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie.
2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií.
3.1 Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch.
3.2 Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy.
4.1 Otvorené kariérne dni.
4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie.
4.3 Záverečná konferencia projektu.

„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

Publicita projektu

Výsledky a výstupy projektu sú prezentované v súlade s projektom a Manuálom pre informovanie a publicitu.
Propagačné a informačné predmety
Sú určené pre všetkých zamestnancov a žiakov školy a zároveň aj na propagáciu projektu pre širšiu verejnosť nielen v rámci regiónu, ale aj celoplošne.
Informačné materiály
Sú určené pre všetkých zamestnancov a žiakov školy a zároveň aj na propagáciu projektu pre širšiu verejnosť nielen v rámci regiónu, ale aj celoplošne.
Označenie priestorov a majetku
Priestory školy sú označené a informujú o prebiehajúcej realizácii projektu. Prostredníctvom plagátov, bannerov a zástavy EÚ dodržiavame Manuál pre informovanie a publicitu.
Mediálne výstupy
Sú realizované prostredníctvom vlastnej webovej stránky a tlačených médií.


Inzeráty v tlači

 • Prvý inzerát bol uverejnený v mesačníku Náš Kraj v čísle 12/2013.
 • Druhý inzerát bol uverejnený v novinách MY Banskobystrické noviny dňa 17.12.2013. – INZERÁT
 • Tretí inzerát bol uverejnený v novinách MY Banskobystrické noviny dňa 28.1.2014 v prílohe venovanej vzdelávaniu – INZERÁT
 • Štvrtý inzerát bol uverejnený vo februári 2014 mesačníku Náš Kraj v čísle 1/2014.

Plagáty

Propagačné a informačné predmety, materiály a dokumenty
V zmysle projektu a Manuálu pre informovanie a publicitu sme ako prijímateľ zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá nám bola poskytnutá z fondov EÚ. Od začatia realizácie aktivít projektu a počas celej doby jeho realizácie sme zabezpečili na mieste realizácie projektu vyvesenie veľkoplošnej tabule. Zároveň sme pripravili ďalšie propagačné a informačné predmety, materiály a dokumenty informujúce cieľové skupiny projektu a verejnosť o realizovanom projekte financovanom z prostriedkov EÚ.

Dokumenty Na stiahnutie
AMOS 2. inzerát – v prílohe vzdelávanie Na stiahnutie (.pdf)
Amos Inzerát BB (zmenšená verzia, uverejnený V BB echu 12.12.2013) Na stiahnutie (.docx)
Plagát 2 Na stiahnutie (.pdf)
Plagát 3 Na stiahnutie (.pdf)
Grafika publicita Na stiahnutie (.zip)
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu