Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Európsky socialny fond

Ketentuan penting dalam main golf merupakan memainkan suatu bola memakai stik golf dari area tee( teeing ground) ke dalam lubang dimulai dengan satu bogem mentah serta sebagian bogem mentah agen sbobet selanjutnya setimpal dengan ketentuan. Selanjutnya ini metode main golf dasar saat sebelum mengawali buat main golf. Serta silahkan dibaca dengan saksama pula diperktikan dilapangan biar apa yang jadi tujuan dapat bepergian dengan bagus.

Gambling Online yakni tata cara terbaru dalam bermain gambling disaat ini, Program kita yakni Agen bola, yakni sesuatu website online terbaik Agen bola dan paling banyak yang mengenakan uang asli dan terpercaya di berbagai negara, sekaligus jadi sesuatu website gambling yang legal. penjudi Agen bola yakni konsumen yang akan selalu kita prioritas kan dan jadi support layanan Agen bola terpercaya berarti dari kita. Kalian dapat menghasilkan banyak jenis permainan di website Agen bola kita sejenis gambling bola atau pula kasino online sebenernya ada banyak lagi apabila kalian mau silahkan kalian buka situsnya sendiri di Agen bola, Tujuan kita ialah jadi sesuatu website yang dipercayai oleh berbagai konsumen di seluruh dunia, menanti mengharap apa lagi langsung saja memo di Agen bola

Európsky socialny fond


„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“.

Miesto realizácie projektu: Stedná priemyselná škola Jozefa Murgaša
Druh projektu: dopytovo-orientovaný
Názov projektu: AMOS – inovácia vzdelávacieho procesu v SPŠ J. Murgaša Banská Bystrica na základe požiadaviek trhu práce.
Začiatok realizácie projektu: November 2012
Koniec realizácie projektu: Október 2014
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovaný fondom: Európsky sociálny fond
Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
ITMS kód Projektu: 26110130535

Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici realizuje projekt ktorého cieľom je inovatívnym vzdelávaním s využitím IKT prispieť k zvýšeniu adaptability absolventov školy na trhu práce v procese vyššieho vzdelávania.

Aktivity projektu:

1.1 Implementácia inovatívneho vzdelávacieho programu Informačné a sieťové technológie.
2.1 Vzdelávanie pedagógov a posilnenie ich kompetencií.
3.1 Inovácia vyučovania vo vybraných predmetoch.
3.2 Moderné vzdelávanie cudzích jazykov – brána do Európy.
4.1 Otvorené kariérne dni.
4.2 Súťaž o najlepšieho študenta 3. a 4. ročníka odboru Informačné a sieťové technológie.
4.3 Záverečná konferencia projektu.

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu