Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie free casino games vegas world jacks or better casino bend oregon casino gold fish casino slots
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Rodičovská rada

Rodičovská rada 2017/2018

Číslo účtu Rodičovskej rady je vedený v SLSP: SK80 0900 0000 0000 5019 0922

Trieda Meno
I.A
I.B
I.C
I.D
I.E
II.A Ondrušek Martin
II.B Šedibová Renáta
II.C Brachnová Anna
II.D Štefániková Želmíra
II.E Majlingová Zuzana
II.F Fischerová Drahoslava
III.A Turčan Ivan
III.B Bardiovský Milan
III.C Luptáková Eva, Mgr.
III.D Pauko Jaroslav
III.E Malík Martin, Mgr.
III.F Baláž Roman
IV.A Hudobová Patrícia, Ing.
IV.B Karáč Tomáš
IV.C Handlovský Radim
IV.D Strieš Adam
IV.E Čuchor Jaromír
Dokumenty – šk. rok 2017/2018 Na stiahnutie
Zápisnica zo zasadnutia Rodičovskej rady 12.10.2017 Na stiahnutie

Dokumenty – šk. rok 2016/2017 Na stiahnutie
Zápisnica z plenárnej schôdze Rodičovského združenia
+ prílohy 21.10.2016
Na stiahnutie
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov 21.10.2016 Na stiahnutie
Dokumenty – šk. rok 2015/2016 Na stiahnutie
Zápisnica z plenárnej schôdze Rodičovského združenia 09.10.2015 Na stiahnutie
Dokumenty – šk. rok 2014/2015 Na stiahnutie
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov 24.04.2015 Na stiahnutie
Čerpanie rozpočtu finanč. prostriedkov v šk. roku 2014/2015 Na stiahnutie
Zápisnica z užšieho zasadnutia 09.10.2015 Na stiahnutie
Správa revíznej komisie RZ pri SPŠ J.M. Na stiahnutie
Zápisnica z užšieho zasadnutia 03.10.2014 Na stiahnutie
Zápisnica 03.10.2014 Na stiahnutie
Plán činnosti Rodičovskej rady šk. rok 2014/2015 Na stiahnutie
Dokumenty – šk. rok 2013/2014 Na stiahnutie
Zápisnica z 25.04.2014 Na stiahnutie
Zápisnica z 25.04.2014 príloha č.1 Na stiahnutie
Stanovy Rodičovského združenia Na stiahnutie
Plán činnosti Rodičovskej rady šk. rok 2013/2014 Na stiahnutie
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: obrazokMailu

Google mapa


Zväčšiť mapu