Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Rodičovská rada

Rodičovská rada 2016/2017

Číslo účtu Rodičovskej rady je vedený v SLSP: SK80 0900 0000 0000 5019 0922

Trieda Meno
1.A Ondrušek Martin
1.B Šedibová Renáta
1.C Brachnová Anna
1.D Štefániková Želmíra
1.E Majlingová Zuzana
1.F Fischerová Drahoslava
2.A Turčan Ivan
2.B Bardiovský Milan
2.C Luptáková Eva, Mgr.
2.D Pauko Jaroslav
2.E Malík Martin, Mgr.
2.F Baláž Roman
3.A Hudobová Patrícia, Ing.
3.B Karáč Tomáš
3.C Handlovský Radim
3.D Strieš Adam
3.E Čuchor Jaromír
4.A Longaver Roman
4.B Grenčíková Ľubica
4.C Bibová Jana, Ing.
4.D Melicherová Miroslava
4.E Harťanský Dan, Mgr.
Dokumenty – šk. rok 2016/2017 Na stiahnutie
Zápisnica z plenárnej schôdze Rodičovského združenia
+ prílohy 21.10.2016
Na stiahnutie
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov 21.10.2016 Na stiahnutie
Dokumenty – šk. rok 2015/2016 Na stiahnutie
Zápisnica z plenárnej schôdze Rodičovského združenia 09.10.2015 Na stiahnutie
Dokumenty – šk. rok 2014/2015 Na stiahnutie
Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov 24.04.2015 Na stiahnutie
Čerpanie rozpočtu finanč. prostriedkov v šk. roku 2014/2015 Na stiahnutie
Zápisnica z užšieho zasadnutia 09.10.2015 Na stiahnutie
Správa revíznej komisie RZ pri SPŠ J.M. Na stiahnutie
Zápisnica z užšieho zasadnutia 03.10.2014 Na stiahnutie
Zápisnica 03.10.2014 Na stiahnutie
Plán činnosti Rodičovskej rady šk. rok 2014/2015 Na stiahnutie
Dokumenty – šk. rok 2013/2014 Na stiahnutie
Zápisnica z 25.04.2014 Na stiahnutie
Zápisnica z 25.04.2014 príloha č.1 Na stiahnutie
Stanovy Rodičovského združenia Na stiahnutie
Plán činnosti Rodičovskej rady šk. rok 2013/2014 Na stiahnutie
Posledné články

Google mapa


Zväčšiť mapu
Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Fax: +421 48 47 23 322
Web: http://spsjm.sk
Email: spsjm(at)spsjm.sk