Rozvrh hodín Žiacka knižka Suplovanie CISCO Školská jedáleň Edupage
Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Ponuka prebytočného majetku

Obchodná verejná súťaž

Profil verejného obstarávateľa

Zabezpečenie procesu verejného obstarávania

Etický kódex verejného obstarávania

Súhrnné správy

Záznam z prieskumu trhu

Plán verejného obstarávania

Verejné obstarávanie nad 1000€

Uložiť

Adresa

Hurbanova 6, 975 18 Banská Bystrica
Telefón: +421 48 47 23 312
Email: spsjm@spsjm.sk

Google mapa


Zväčšiť mapu